Janusz Zemke
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

GALERIE FOTO

Obraz 4874

Uważam, że...

Transport kolejowy i wodny wymaga rozwoju w Europie

– Sytuacja w Unii Europejskiej dotycząca przepustowości transportu jest niestety z roku na rok gorsza. Wynika to z coraz częstszego, swobodnego przemieszczania się obywateli wewnątrz Unii Europejskiej oraz ze wzrostu skali transportu towarów.

Odzwierciedla to coroczny wzrost produkcji, zauważalny zwłaszcza w ostatnich trzech latach oraz rozbudowa powiazań kooperacyjnych.

Jedynym skutecznym sposobem przełamania problemów komunikacyjnych jest wprowadzenie efektywnego i zintegrowanego europejskiego obszaru transportu. Szczególnie ważne byłoby rozszerzenie usług kolejowych oraz żeglugi śródlądowej.

Prawdziwy, wspólny europejski rynek usług kolejowych wymaga jego otwarcia na konkurencję, zintegrowanego zarządzania korytarzami transportu towarów oraz niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury kolejowej.

Niedocenianym nadal rodzajem transportu jest żegluga śródlądowa. W jej rozwoju tkwią nadal bardzo duże rezerwy, których uwolnienie wymagałoby likwidacji licznych barier technicznych, organizacyjnych i prawnych. Jest to bowiem najbardziej efektywny ekonomicznie i społecznie rodzaj transportu, którego dodatkowym walorem jest korzystny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

Zwróciłem uwagę na powyższe problemy podczas majowych obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Janusz Zemke

Bruksela,

2 maja 2018 r.

***

Czytaj całość »

GALERIA STAŻYSTÓW POSŁA J. ZEMKE

Obraz 1966

Polska Prezydencja w Radzie UE

1 stycznia 2012 r. po raz siódmy w historii prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przejęła DANIA. Tym samym zakończyło się, sprawowane od 1 lipca 2011 roku polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Czytaj całość »

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

W UNII EUROPEJSKIEJ

* W UE na jednego emeryta pracuje teraz czterech Europejczyków. W 2020 r. będzie ich pięciu, a w 2060 r. tylko dwoje.

* Średni wiek przejścia na emeryturę w 2010 r. to 61,4 lata.

* Przewidywana dziś długość życia mężczyzn to 76 lat, kobiet - 82. W 2060 r. będzie to już 84 lata dla mężczyzn i 89 lat dla kobiet.

* Odsetek liczby osób pracujących w porównaniu do liczby osób powyżej 75 roku życia wzrośnie z 25,4 proc. dziś do 53,5 proc. w 2060 r.

* W 2060 r. wydatki publiczne związane ze starzejącym się społeczeństwem będą wynosić już 4,75 proc. PKB, a wydatki związane z emeryturami 2,4 proc. PKB.

Czytaj całość »

Internauci piszą...

Skargi do Komisji Europejskiej

Szanowny Panie Pośle.
Jestem emerytowanym funkcjonariuszem, objętym tą nieszczęsną ustawą dezubekizacyjną. (...)
W związku z podejmowanymi przez Pana, panią K. Łybacką i B. Liberadzkim działaniami – w naszym środowisku powstają różne pomysły, aby wesprzeć Państwa działanie.
Rzecz w tym, iż w mojej ocenie, trzeba najpierw z Panem uzgodnić czy takie amatorskie działania mają sens, czy nie zaszkodzą, a dopiero potem je realizować.
Aktualnie inicjowana jest akcja pisania skarg do PE, korzystając z formularza internetowego.
Czy w Pana ocenie DZIŚ, powinniśmy takie skargi pisać?
Czy mamy na Pana ręce przesyłać grupowe zestawienia kto taką skargę napisał?

Czy możemy i powinniśmy pisać informacje do pani komisarz Marianne Thyssen? Mógłbym wspólnie z kolegami z Polski podjąć się organizacji zbiorowych wystąpień, np. osób mających po 1000 zl emerytury brutto, posiadających na utrzymaniu niepełnosprawnego męża, dziecko, którym w związku z tym, że mają emeryturę nie przysługuje pensja 1440 zl, jaka otrzymują ci, co się opiekują
niepełnosprawnymi, ale zrezygnują z pracy.

Ewentualnie o czym napisać do pani komisarz, co będzie efektywniejsze listy, e-maile indywidualne, a może z podpisami ale zbiorowe?
Serdecznie proszę o Pana wskazówki i dziękuję za dotychczasowe wsparcie.

Z poważaniem
(dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke), 10 maja 2018 r.

***
Odpowiedź posła Janusza Zemke:


W związku z Pana pytaniami proponuję, by kierować nadal skargi do Pani Komisarz M. Thyssen - zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. Jest rzeczą istotną, by Komisja Europejska miała nieustanną świadomość, że należy w Polsce rozwiązać problem osób, którym niesłusznie, drastycznie ograniczono świadczenia emerytalne i rentowe.
Nawiązując do Pana pytań, sugeruję, by skargi do Komisji Europejskiej miały charakter indywidualny i były składane za pośrednictwem oficjalnego formularza elektronicznego na stronie Komisji Europejskiej.

Proponuję także, by akcję tę skoordynować z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych (fssm.pl), która podejmuje w tym zakresie szereg inicjatyw.

Janusz Zemke

Bruksela, 15 maja 2018 r.

***

Czytaj całość »

Kurs obsługi komputera

Obraz 3753

EUROPEJSKIE DROGI – radio Pomorza i Kujaw

Polecamy Państwu wysłuchanie audycji Wojciecha Sobocińskiego pt. "Europejskie drogi", które cyklicznie nadawane są w środy o 12,15 na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. 

 

Czytaj całość »

Licznik odwiedzin

10717452
Obecnie stronę przegląda
144 użytkownik(-ów)
  • RSS RSS: Aktualności
  • RSS RSS: Komunikaty

Dołącz do Zemke Teamu

  • UWAGA członkowie grupy ZEMKE TEAM! 12 maja br. w Warszawie poseł Janusz Zemke wylosował dwa kolejne adresy e-mail sposród członków ZEMKE TEAM, których właścicieli zaprosi na wyjazd studyjny do Brukseli w dniach 22-26 czerwca 2018 r. Są to adresy: edytagladysiak@...pl oraz ejeli@...pl Gratulujemy!

Komunikaty

* Od 28 do 31 maja br. w Strasburgu obradować będzie Parlament Europejski. Wśród tematów – nowe regulacje dla pracowników oddelegowanych, ochrona europejskiego rynku za pomocą ceł oraz aktualizacji przepisów anty-dumpingowych, rejestrowanie używanych aut w europejskiej bazie danych, więcej TUTAJ

* W sobotę, 26 maja br. Janusz Zemke uczestniczył w kilku spotkaniach poselskich na terenie Rzeszowa:

godz. 10.00 – udział w otwarciu turnieju
z okazji Sportowego Dnia Dziecka (Hala Sportowo-Widowiskowa "Podpromie" im. Jana Strzelczyka, ul. Podpromie 10)


godz. 11.00 – spotkanie w władzami samorządowymi Rzeszowa (Urząd Miasta, Rynek 1)


godz. 12.00 – konferencja prasowa na Rynku Starego Miasta. Temat: "Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony"


godz. 16.00 – otwarte spotkanie
z mieszkańcami miasta (Teatr "Maska", ul. Mickiewicza 18).

* 22 maja br. o godz. 18,50 w "Wydarzeniach" Polsatu poseł Janusz Zemke komentował zapowiedź D. Trumpa o zastosowaniu nawet sankcji wobec europejskich firm angażujących się w budowę gazociągu Nord Stream II.

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

* 21 maja br.  programie "Polska i Świat" TVN24 poseł Janusz Zemke mówił o dyrektywie Komisji Europejskiej zakazującej po roku 2030 stosowania plastikowych naczyń i sztućców jednorazowych oraz zobowiązującej producentów do używania surowców bardziej ekologicznych.

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

* 14 czerwca br. w Mogilnie odbędzie się VII Mogileńskie Dyktando 2018, nad którym patronat honorowy sprawować będzie poseł Janusz Zemke.

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

* 19 maja br. o godz. 12,00 w Sali Głównej Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 6A, poseł Janusz Zemke wziął udział w konferencji pt. "Polska w Europie, Europa w Polsce". Organizatorem konferencji –  z okazji 14-lecia Polski w UE – był Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka. Poseł wygłosił referat nt. "Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na bezpieczeństwo w Europie". Referaty wygłosili także: prof. Paweł Bożyk, prof. Adam Gierek, prof. Wojciech Lamentowicz, prof. Jerzy Siemianowicz.

* W dniach 18-20 maja br. w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku (pow. mogileński) odbył się VIII Zlot Pojazdów Militarnych i Ratowniczych. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował poseł Janusz Zemke, czytaj więcej...

* W dniach 14 - 17 maja w Parlamencie Europejskim eurodeputowani pracują w komisjach parlamentarnych oraz w specjalnych konferencjach i wysłuchaniach publicznych, jak to, które odbyło się w ramach prac komisji SEDE (Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony) pt. "Prawa żołnierzy w krajach członkowskich Unii Europejskiej", czytaj więcej...

* 12 maja br. w Teatrze Palladium w Warszawie odbyła się Krajowa Konwencja samorządowa SLD, w której uczestniczył poseł Janusz Zemke jako członek władz krajowych partii. Na fot. z delegacją województwa kujawsko-pomorskiego. "SLD - Lewica razem" przyjęła dziś program wyborczy pt. "Silny samorząd, demokratyczna Polska"Przemówienie Włodzimierza Czarzastego w FB

* 12 maja br. poseł Janusz Zemke wylosował dwa adresy e-mail z grona osób grupy ZEMKE TEAM, których właścicieli zaprosi na wyjazd do Brukseli w dniach 22-26 czerwca 2018 r. Szczęśliwcami okazali się posiadacze adresów: edytagladysiak@...pl oraz ejeli@...pl. Gratulujemy!

* 8 maja br. na łamach "Expressu Bydgoskiego" ukazał się artykuł Krzysztofa Błażejewskiego pt. "Polityka nawet nad trumną", nawiązujący do sobotniego pogrzebu gen. dyw. Zbigniewa Blechmana, b. dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, na którym nie było asysty wojskowej. Cytowana jest wypowiedź posła Janusza Zemke zawierająca oburzenie i deklarację wystąpienia do prezydenta RP ze stosownym protestem, czytaj wiecej...

* UWAGA członkowie grupy ZEMKE TEAM!
12 maja br. w Warszawie poseł Janusz Zemke wylosuje dwa kolejne adresy e-mail sposród członków ZEMKE TEAM, których właścicieli zaprosi na wyjazd studyjny do Brukseli w dniach 22-26 czerwca 2018 r.

* 7 maja br. o godz. 11,00 w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie obradował Społeczny Lewicowy Komitet Honorowy Stulecia Odzyskania Niepodległości, którego członkiem jest poseł Janusz Zemke, czytaj więcej...; na www.daszynski2018.pl oraz TUTAJ. Na przewodniczącego Komitetu wybrano b. prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Sonda

Jak PE powinien wpływać na przyszłość Europy?

Komentarz na gorąco...

Prawa żołnierzy w Unii Europejskiej

– Podczas wysłuchania na posiedzeniu Komisji SEDE w Parlamencie Europejskim 15 maja br. na temat "Praw żołnierzy w krajach członkowskich Unii Europejskiej" był obecny przewodniczący Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy (EUROMIL) Emmanuel JACOB. Ja zabrałem głos, mówiąc o różniących się od innych krajów, prawach polskich żołnierzy i tych, którzy zakończyli już służbę w armii.

Uznałem, że punktem wyjścia tej dyskusji w PE powinna być teza, że żołnierz to także obywatel. Natomiast problem polega na tym, że w państwach unijnych - jeżeli temu się dokładniej przyjrzeć - to żołnierze mają zupełnie różne prawa. Są państwa, gdzie mogą oni tworzyć związki zawodowe, ale ja, jako poseł z Polski wiem, że w Polsce żołnierz dopóki służy nie może tworzyć związku zawodowego, a przykładowo funkcjonariusz policji ma do tego prawo.

Jeżeli tak jest i żołnierz będąc w trakcie służby, nie może być członkiem ani żadnej partii, ani też żadnego związku, to szczególna rola przypada instytucjom, które się wypowiadają za żołnierzy i w ich imieniu, w warunkach Polski jest to Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pragnąłem zwrócić uwagę na aspekt, który się tam nie pojawił. Otóż te różnice w trakcie służby mogą być i są często bardzo dotkliwe. Moim zdaniem, bardzo dotkliwą krzywdą i różnicą jest to, co się dzieje w Polsce, gdzie jakoby prawa żołnierza, czy też potem emeryta po zakończeniu jego służby w wojsku, zależą od tego, kiedy on tę służbę zaczął.

Po rewolucji 1990 r., która miała miejsce w Polsce i na szczęście była rewolucją pokojową – jeżeli ktoś zaczął służbę po 90-tym roku, to ma prawa wszelkie, a jak miał pecha i urodził się wcześniej, skończył szkołę oficerską kilka lat wcześniej, to niestety, części tych praw nie ma.

Wraz z przejściem na emeryturę ci żołnierze tworzą różne związki i stowarzyszenia, ale nie mają prawa wejścia do jednostek, a jak umierają, to żadna asysta wojskowa im nie przysługuje! Miałem na świeżo w pamięci niedawny pogrzeb gen. dyw. Zbigniewa Blechmana, długoletniego dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, gdzie nie dano zgody choćby na wojskową asystę.

Dlaczego o tym mówiłem? Ponieważ jest to dotkliwy problem polityczny oraz społeczny.

Apeluję, abyśmy głośno protestowali, kiedy żołnierzy oraz funkcjonariuszy dzieli się i różnicuje li tylko ze względu na moment, w którym rozpoczęli swoją służbę. Nie ciąży na nich żadna wina, nie byli karani, ale ten moment jest zbyt często czynnikiem dyskryminującym.

Prosiłem obecnych na wysłuchaniu w PE, aby w swoich pracach i wypowiedziach – ja wiem, że EUROMIL zna ten polski problem – zwracali uwagę na ten aspekt, ponieważ zaczynamy mieć podział na żołnierzy i funkcjonariuszy li tylko ze względu na moment rozpoczęcia służby.

W odpowiedziach na głosy w dyskusji, do mojego wystąpienia odniósł się Emmanuel Jacob, przewodniczący Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy (EUROMIL):

"– Bardzo cieszę, że wypowiedział się Pan, Panie Zemke, w imieniu Polski, i że akceptuje Pan fakt, iż żołnierze są obywatelami umundurowanymi, i że poszczególne prawa w państwach członkowskich są problematyczne.

Mówiliśmy o związkach zawodowych, o zrzeszaniu się żołnierzy w Polsce, ale jest również problem dyskusji o systemie emerytalnym, zdajemy sobie z tego sprawę. Staramy się śledzić wydarzenia na bieżąco i kontaktujemy się z polskimi stowarzyszeniami, a także obrońcami praw człowieka oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który z uwagą śledzi to, co się dzieje oraz to, co Państwo robią w Parlamencie Europejskim.

Pragnę powiązać to, w jaki sposób personel wojskowy jest reprezentowany w polskim wojsku i tam także widzimy problemy dla danych stowarzyszeń, które powinny bronić tego personelu wojskowego, aby dobrze działały, ponieważ w dużej mierze są one zależne od dobrej woli rządu oraz od wojska.

Tak więc automatycznie blokujemy głos oraz sposób wyrażania przedstawicieli wojska. Powinniśmy kontynuować ten kierunek, to jest nieakceptowalne, żeby personel wojskowy - tak jak w Państwa przypadku tyle lat po transformacji i bez sytuacji, w której ktoś popełnił przestępstwo – traci część swojej emerytury, tylko dlatego, że byli na jakimś stanowisku w danym momencie historycznym.

Nie pomogę państwu mówiąc, że Polska nie jest sama, ten sam problem mamy w Czechach i to już od wielu lat. Tam także staramy się otworzyć na nowo tę dyskusję, a obecny rząd nie chce z nami na ten temat rozmawiać.".

Myślę, że w ten sposób udało się nagłośnić problemy występujące w Polsce i zainteresować nimi odpowiednie europejskie gremia.

Janusz Zemke

Bruksela,

17 maja 2018 r.

Czytaj całość »

GALERIA LAUREATÓW KONKURSÓW

Obraz 1243

FUNDACJA im. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO

Obraz 1294

Strona Komisji Europejskiej po polsku

* Funkcjonuje specjalna strona internetowa Komisji Europejskiej w języku polskim. Zapraszamy do korzystania z jej treści TUTAJ

Staże i wizyty naukowe
w Parlamencie Europejskim

Pragnąc wnieść swój wkład w rozwój edukacji europejskiej i szkolenie zawodowe oraz umożliwić obywatelom poznanie zasad funkcjonowania instytucji, Parlament Europejski oferuje różne rodzaje staży i „wizyt naukowych” w Sekretariacie Generalnym PE oraz w innych instytucjach europejskich.

Czytaj całość »

Kalendarz

28 Maja 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą: Augutyn, Wiktor i Wilhelm
Do końca roku zostało
217 dni.

Ostatnia aktualizacja

0

Serdecznie witam na mojej stronie internetowej.
Mam nadzieję, że będą Państwo znajdować tutaj interesujące informacje, dotyczące mojej działalności
jako posła do
Parlamentu Europejskiego z Kujaw i Pomorza w dwóch kolejnych kadencjach obejmujących lata 2009-2019.

Zapraszam do moich profili         

 

***

W Parlamencie Europejskim:

Poseł Janusz Zemke spotkał się w Parlamencie Europejskim
w Brukseli z grupą ponad 20 samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy przyjechali w ramach obchodów Green Week 2018 – “Green cities for a greener future”. Wśród zaproszonych gości były osoby z: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Cekcyna, Konecka, Lubicza, Oborowa, Rypina
i Stolna, fot. Marek Tomczyk, 22 maja 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke spotkał się w Parlamencie Europejskim
w Brukseli z grupą radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie dotyczyło m.in. wykorzystywania przez województwo środków unijnych, fot. Marek Tomczyk, 16 maja 2018 r.

***

Podczas posiedzenia w Brukseli, Komisja Spraw Zagranicznych PE (AFET) przyjęła dwa sprawozdania. W imieniu frakcji S&D pracami nad treścią tych sprawozdań kierował poseł Janusz Zemke. Dotyczą one kompleksowej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Armenii oraz rezolucji towarzyszącej w sprawie procedury zgody na jej zawarcie, fot. Marek Tomczyk, 16 maja 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke uczestniczył w spotkaniu grupy roboczej S&D w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET), podczas którego ustalano stanowisko frakcji w sprawie rezolucji PE dotyczącej bieżącej sytuacji w Armenii. Zgodnie z propozycją J. Zemke zdecydowano, że podczas jutrzejszych głosowań w AFET, posłowie S&D opowiedzą się za przyjęciem wszystkich poprawek kompromisowych do tekstu sprawozdania, fot. Marek Tomczyk, 15 maja 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke wziął udział w publicznym wysłuchaniu nt. praw żołnierzy w państwach Unii Europejskiej. Zorganizowano je na wniosek przewodniczącego EUROMIL-u – Emmanuela JACOBA, który w lutym br. uczestniczył w Brukseli w konferencji S&D dot. represji wobec b. funkcjonariuszy mundurowych w Polsce,  czytaj więcej..., fot. Marek Tomczyk, 15 maja 2018 r.

A oto odpowiedź Emmanuela Jacoba na pytanie posła Janusza Zemke:

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

***

Wiadomości dnia:

Janusz Zemke przebywał w sobotę w Rzeszowie, gdzie m.in. spotkał się z władzami miasta, zachęcając do ubiegania się
o środki europejskie np. na zbrojeniówkę (umacnianie granic wschodnich UE) czy na projekty badawcze dot. obronności
i bezpieczeństwa w Politechnice Rzeszowskiej,
czytaj więcej..., fot. Kamil Pudełko (www.rzeszow-news.pl), 27 maja 2018 r.

***

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyła się konferencja z cyklu „Dialog Obywatelski” na temat budowania odporności na klęski żywiołowe, którą razem z urzędem współorganizował Europejski Komitet Regionów. Posła Janusza Zemke reprezentowali Ireneusz Nitkiewicz i Tomasz Mokos, czytaj więcej..., 23 maja 2018 r.

***

W Grudziądzu zorganizowano Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Laureat I miejsca Radosław Figurski z IV LO otrzymał w nagrodę zaproszenie posła Janusza Zemke do zwiedzenia Brukseli, czytaj więcej, 22 maja 2018 r.

***

Prezydent Bydgoszczy po raz ósmy zaprosił parlamentarzystów
i samorządowców na rozmowę o istotnych problemach miasta, m.in. szkolnictwa wyższego, obiektów sportowych, walki ze smogiem, budowy Trasy Uniwersyteckiej II, finansowania inwestycji unijnych. Posła Janusza Zemke reprezentował radny, dyrektor biura poselskiego Ireneusz Nitkiewicz, czytaj więcej..., 21 maja 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke uczestniczył w warszawskiej konferencji pt. "Polska w Europie, Europa w Polsce". Organizatorem konferencji – z okazji 14-lecia Polski w UE – był Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka. Poseł wygłosił referat nt. "Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na bezpieczeństwo w Europie", fot. FB ROG, 19 maja 2018 r.

***

W Wąbrzeźnie uroczyście otwarto nową siedzibę biblioteki i obchodzono 70-lecie tej placówki. Na zaproszenie burmistrza, posła Janusza Zemke reprezentował asystent Zbigniew Welenc, rodowity wąbrzeźnianin, 19 maja 2018 r.

***

Zapraszamy do udziału w VIII Zlocie Pojazdów Militarnych
i Ratowniczych w Chabsku (pow. mogileński) wystawców, kolekcjonerów i zwiedzających. Sprawującego patronat honorowy nad Zlotem, posła Janusza Zemke reprezentować będzie asystent Tomasz Mokos, 16 maja 2018 r.

***

W grudziądzkim biurze Janusza Zemke zakończyła swe zajęcia
z cyklu "Komputer oknem na świat" 21. grupa seniorów. Wolontariuszka Wiktoria Hapka tak zachęciła grupę do dalszego zgłębiania tajników komputera i internetu, że absolwenci kursu podstawowego zdeklarowali już udział w II stopniu nauki, dla zaawansowanych, fot. Tobiasz Kobyłecki, 16 maja 2018 r.

***

W Zespole Szkół Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach (gmina Sadki) odbył się Gminny Konkurs Historyczny „100-lecie odzyskania niepodległości”. Patronat nad konkursem objęli: poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke i wójt gminy Sadki Dariusz Gryniewicz, czytaj więcej..., fot. Agata Zwierzchowska, 16 maja 2018 r.

***

Powyżej jeden z projektów koszulek, a zarazem zadanie
w I etapie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
w Żninie. Do 17 maja br. można lajkować wybrane prace na stronie
Facebooka.  Najlepsi w tym etapie uczniowie zmierzą się w rundzie finałowej konkursu 25 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żninie i zarazem od wielu lat organizatora konkursu, nad którym patronat sprawuje poseł Janusz Zemke, 14 maja 2018 r.

***

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty oraz poseł Janusz Zemke w gronie członków delegacji województwa kujawsko-pomorskiego na Krajową Konwencję samorządową SLD. Konwencja udzieliła wotum zaufania Zarządowi Krajowemu SLD oraz przyjęła program na wybory samorządowe pt. "Silny samorząd, demokratyczna Polska", 12 maja 2018 r.

***

W Warszawie, w Teatrze Palladium odbyła się Krajowa Konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która zatwierdziła hasło i program partii na wybory samorządowe, na fot. delegacja SLD województwa kujawsko-pomorskiego, 12 maja 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke wylosował dziś dwa adresy e-mail z grona osób grupy ZEMKE TEAM, których właścicieli zaprosi na wyjazd do Brukseli w dniach 22-26 czerwca 2018 r. Szczęśliwcami okazali się posiadacze adresów: edytagladysiak@....pl oraz ejeli@...pl. Gratulujemy!

***

Stowarzyszenie Klub "Marzenie" 50+ Stary Fordon uroczyście otwarło swoją siedzibę pod adresem Rynek 6, czytaj więcej..., 11 maja 2018 r.

***

W inowrocławskim biurze poselskim – wręczeniem dyplomów
z podpisem posła Janusza Zemke – zakończono zajęcia na kolejnym kursie "Komputer oknem na świat". Przewodnikiem seniorów po cyfrowym świecie był asystent posła Tomasz Mokos, 11 maja 2018 r.

***

W Solcu Kujawskim aż pięć grup seniorów zakończyło uroczyście zajęcia na kursach komputerowych, prowadzonych w Centrum Aktywności i Edukacji. 25 osób otrzymało dyplomy absolwentów z rąk Zbigniewa Welenca – asystenta posła Janusza Zemke i koordynatora działaności kursowej w biurze poselskim. O dużym zainteresowaniu seniorów tą formą edukacji świadczy fakt, że już w czerwcu rozpoczną naukę kolejne grupy uczestników, 11 maja 2018 r.

***

W Dniu Europy przez ulice Włocławka przemaszerowała ponad 800-osobowa Parada Schumana, do tradycji której powróciła po 4 latach przerwy Młodzieżowa Rada Miasta. Paradę zorganizowano pod honorowym patronatem posła do PE Janusza Zemke oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, czytaj więcej, 10 maja 2018 r.

***

Absolwenci podstawowych kursów komputerowych wg programu posła Janusza Zemke "Komputer oknem na świat", odbywających się w grudziądzkim biurze poselskim, postanowili uczyć się dalej i pogłębiać swe umiejętności korzystania z usług cyfrowego świata. Na fot. zajęcia już piątej grupy kursu dla zaawansowanych, 8 maja 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke uczestniczył dziś w inauguracyjnym posiedzeniu Społecznego Lewicowego Komitetu Honorowego Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, którego jest członkiem. Funkcję przewodniczącego Komitetu powierzono b. prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, czytaj więcej..., fot. nadesłane, 7 maja 2018 r.

***

W "Faktach po Faktach" TVN24, poseł Janusz Zemke wypowiadał swoje opinie nt. planowanego referendum konsultacyjnego, które uznał za akt desperacji prezydenta A. Dudy, zaapelował, by partie polityczne nie zbijały kapitału na tragedii strajkujących niepełnosprawnych oraz skrytykował prowadzoną już kampanię wyborczą kandydatów na prezydenta Warszawy, widząc w walce dwóch młodych z PO i PiS szanse dla trzeciego statecznego kandydata, zobacz nagranie programu TUTAJ, 4 maja 2018 r.

***

Na grudziądzkim Rynku, w czasie uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, delegacja w imieniu Rady Powiatowej SLD oraz posła Janusza Zemke, złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego, 3 maja 2018 r.

***

Podczas 1-Majowej manifestacji i 14. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – Tomasz Mokos asystent posła Janusza Zemke złożył wiązankę kwiatów od posła pod Pomnikiem Obrońców Inowrocławia. Podobne uroczystości odbywały się w wielu innych miastach regionu, zobacz GALERIĘ zdjęć, 1 maja 2018 r.

***

W Solcu Kujawskim laureatką konkursu na projekt plakatu związanego z 100. rocznicą odzyskania niepodległości "Wolna Polska" została 10-letnia Olimpia Kasperska, czytaj więcej..., 26 kwietnia 2018 r.

***

Szkolny Klub Europejski EUROBUD, działający w Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku, zorganizował już piątą edycję Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem posła Janusza Zemke, czytaj więcej..., fot. Promocjewloclawskie.pl,
26 kwietnia 2018 r.

***

W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał I edycji Konkursu Przyrodniczo-Technicznego pod hasłem "Od przyrodnika do technika". Patronat nad konkursem sprawował poseł Janusz Zemke, w imieniu którego nagrodę zwyciężczyni, Wiktorii z Nakła, wręczył asystent posła Marek Jopp, 25 kwietnia 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke spotkał się w Brukseli z 46-osobową grupą mieszkańców Unisławia, którzy – przy okazji wyjazdu na wystawę kwiatową w Holandii, zorganizowanego przez gminny ośrodek kultury – postanowili także odwiedzić Parlament Europejski. Goście posła chcieli z bliska zobaczyć jak pracują deputowani do Parlamentu i dowiedzieć się ciekawych informacji o bieżących wydarzeniach w Unii Europejskiej, fot. Marek Tomczyk, 24 kwietnia 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke uczestniczył w posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej SLD (fot. u dołu) oraz
w obradach Kujawsko-Pomorskiej Konwencji SLD (fot. powyżej), które odbywały się w salach Uzdrowiska Wieniec-Zdrój w powiecie włocławskim. Obydwa wydarzenia związane były z przygotowaniami SLD do wyborów samorządowych, fot. Tomasz Mokos, 21 kwietnia 2018 r.

***

Ostatni dzień w Strasburgu przeznaczony jest na zwiedzanie siedziby Parlamentu Europejskiego. Najpierw prelekcja na temat kompetencji i zadań Izby, funkcjonowania europosłów w komisjach i frakcjach politycznych, potem przejście na salę obrad, więcej zdjęć w GALERII, fot. Irek Nitkiewicz, 17 kwietnia 2018 r.

***

Wśród zaproszonych do Strasburga są trzy studentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Angelika Bugalska, Klaudia Nowicka i Daria Czarnecka, które jako wolontariuszki prowadziły zajęcia na kursach dla seniorów "Komputer oknem na świat". Kursy (przekroczono już 100 edycji) odbywają się w pracowni komputerowej biura poselskiego w Toruniu, fot. Irek Nitkiewicz, 17 kwietnia 2018 r.

***

Tradycyjnie już w wyjazdach do Parlamentu Europejskiego uczestniczą dwie osoby z grona grupy ZEMKE TEAM, których adresy e-mailowe poseł Janusz Zemke losuje i zaprasza na wyjazd. Tym razem w Strasburgu obok posła – IRENA KURANT oraz ARKADIUSZ GÓRZYŃSKI, fot. Marek Tomczyk, 17 kwietnia 2018 r.

***

Zakończenie dnia pobytu w Strasburgu w urokliwej dzielnicy miasta zwanej "Małą Francją". Jeszcze tylko kolacja w "Au Pont Saint Martin" i degustacja dań z kuchni francuskiej, fot. Marek Tomczyk, 16 kwietnia 2018 r.

***

Atrakcją dla gości z Polski w kolejnym dniu pobytu we Francji był rejs stateczkiem wycieczkowym po kanałach rzecznych Strasburga. Z takiej perspektywy oglądano historyczną część miasta i siedziby instytucji europejskich, więcej zdjęć w Galerii, fot. Marek Tomczyk, 16 kwietnia 2018 r.

***


Wspólny posiłek uczestników wycieczki do Strasburga z posłem Januszem Zemke w restauracji "Le Gruber", serwującej dania kuchni alzackiej, fot. Marek Tomczyk, 15 kwietnia 2018 r.

***

Przebywająca w Strasburgu, na zaproszenie posła Janusza Zemke, grupa z Polski ma już za sobą pierwsze wrażenia po pieszym zwiedzaniu śródmiejskich uliczek i zabytków , fot. Irek Nitkiewicz, 15 kwietnia 2018 r.

***

W Chełmnie odbyły się 47. Ogólnopolskie Biegi Uliczne - Memoriał Jana Schmeltera, puchary i nagrody dla dwojga zwycięzców ufundował poseł Janusz Zemke, czytaj więcej..., fot. Jagoda Mokos, 15 kwietnia 2018 r.

***

W biurze posła Janusza Zemke w Grudziądzu odbyło się spotkanie adresowane do podgrudziądzkich rolników, dotyczące redystrybucji środków z Unii Europejskiej na wspieranie rozwoju polskiego rolnictwa, czytaj więcej..., fot. Tomasz Mokos, 14 kwietnia 2018 r.

***


W ramach trwającej od dawna współpracy, poseł Janusz Zemke włączył się w inicjatywy Oddziału PTTK im. A. Słowińskiego w Strzelnie. Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Oddział organizuje szereg rajdów pieszych i rowerowych. Na ręce wiceprezes Marii Reinholz, asystent posła Tomasz Mokos przekazał gadżety-upominki, m.in. plecaki i kubki, aby zachęcić młodzież do udziału w nich i popularyzacji aktywnego spędzania wolnego czasu, 13 kwietnia 2018 r.

***

W grudziądzkim biurze posła Janusza Zemke rozpoczęły się zajęcia w 21. grupie kursowej "Komputer oknem na świat". Seniorzy z Grudziądza, pod okiem wolontariuszki Wiktorii Hapki, nauczą się obsługi komputera i korzystania z zasobów internetu w codziennym życiu, fot. Tobiasz Kobyłecki, 13 kwietnia 2018 r.

***

Przedstawiamy projekt konkursowy "Kampania wyborcza Ignacego Daszyńskiego" na XXIV sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży 2018. Ze wsparciem posła Janusza Zemke, projekt przygotowały uczennice Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu. Temat prac konkursowych na 100. rocznicę niepodległości Polski brzmiał: Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej, 12 kwietnia 2018 r.

***

W inowrocławskim biurze poselskim rozpoczęły się zajęcia na następnym bezpłatnym kursie z cyklu "Komputer oknem na świat" dla inowrocławian z pokolenia 50+. Przez 16 godzin nauki obsługi komputera i korzystania z zasobów internetu poprowadzi 5-osobową grupę Tomasz Mokos asystent posła Janusza Zemke, 11 kwietnia 2018 r.

***

W Strzelnie (powiat mogileński) poseł Janusz Zemke spotkał się ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wygłosił wykład o problemach i przyszłości Unii Europejskiej, czytaj więcej..., fot. Irek Nitkiewicz, 6 kwietnia 2018 r.

***

Europejski klub w janikowskim Gimnazjum już po raz trzeci gościł posła Janusza Zemke. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Marek Szubarga, a uczniowie przedstawili prezentację
z dorobkiem zrealizowanych i obecnie prowadzonych  projektów europejskich, których koordynatorką jest nauczycielka Mariola Piasecka, czytaj więcej..., fot. Irek Nitkiewicz, 6 kwietnia 2018 r.

***

W Bydgoszczy w Artego Arenie odbyła się Międzyszkolna Olimpiada Grecka dla dzieci od lat 3 do 6. Jej celem było propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie naturalnej spontaniczności i podstawowych sprawności ruchowych. Poseł Janusz Zemke ufundował nagrody dla małych sportowców,
5 kwietnia 2018 r.

***

We włocławskim biurze posła Janusza Zemke rozpoczęły się zajęcia na kursie komputerowym dla zaawansowanych. Uczestniczkami zajęć będzie pięć członkin Polskiego Związku Niewidomych, które mają zamiar doskonalić swe umiejętności w obsłudze komputera i korzystania z internetu. Zajęcia poprowadzi asystent posła Piotr Kowal, czytaj więcej...,
5 kwietnia 2018 r.

***

Po raz kolejny w drugi dzień świąt wielkanocnych bydgoski radnyIrek Nitkiewicz zorganizował zbiórkę żywności i innych produktów dla bezdomnych, samotnych i uboższych mieszkańców ph. "Wiosenne ciepło serca w słoiku", którymi dzielili się przychodzący na Stary Rynek bydgoszczanie. Od początku akcji organizacyjnie wspiera ją poseł Janusz Zemke,
3 kwietnia 2018 r.

***

Asystent Tomasz Mokos reprezentował posła Janusza Zemke na tradycyjnym Spotkaniu Wielkanocnym Garnizonu Inowrocław. Przekazał życzenia od posła na ręce dowódcy płk. pil. Sławomira Mąkosy, 30 marca 2018 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W programie "Nowy dzień" telewizji Polsat News, w rozmowie
z redaktorem Michałem Gierszem, poseł i b. wiceminister MON Janusz Zemke analizował wpływ podpisanej wczoraj umowy na zakup 1/4 części systemu "Patriot" na modernizację polskiej armii i przemysłu zbrojeniowego, 29 marca 2018 r.

***

Asystent posła Tomasz Mokos wziął udział w spotkaniu Komitetu Honorowego „Gniewkowo 750”, do którego zaproszony został Janusz Zemke. Burmistrz miasta Adam Roszak przedstawił harmonogram wydarzeń wpisujących się w świętowanie  jubileuszu miasta. Zaprezentował inwestycje i przedsięwzięcia, które zrealizowane bedą z tej okazji, jak np. mural z motywem kafla znalezionego podczas prac archeologicznych na Rynku, 29 marca 2018 r.

***

W Parlamencie Europejskim w Brukseli, poseł Janusz Zemke wziął udział w nagraniu programu dla telewizji Deutche Welle,
w którym europosłowie dyskutowali m.in. o sankcjach dla Rosji wprowadzonych na poziomie UE po wydarzeniach w Wielkiej Brytanii, a także o planach zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej
i kwestii przestrzegania praworządności w Polsce, fot. Marek Tomczyk, 27 marca 2018 r.

***

W Inowrocławiu odbyło się walne zebranie członków Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Ireneusz Nitkiewicz dyrektor biur poselskich Janusza Zemke zachęcał do udziału w kursach komputerowych dla seniorów, które są organizowane także w inowrocławskim biurze poselskim, czytaj więcej..., fot. Tomasz Mokos, 27 marca 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke wziął dziś udział w konferencji medialnej SLD przed Pałacem Prezydenckim poświęconej apelowi do prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie tzw. ustawy degradacyjnej oraz wycofanie z Sejmu RP projektu ustawy represjonującej żołnierzy obniżeniem świadczeń emerytalnych za czas służby do 1990 roku. W konferencji uczestniczyli także płk Marek Bielec prezes ZG ZŻWP oraz Monika Jaruzelska, czytaj więcej..., 26 marca 2018 r.

***

W toruńskim biurze poselskim Janusza Zemke zakończono zajęcia na kursach komputerowych dla seniorów "Komputer oknem na świat" z numerami 100 i 101. Prowadziły je wolontariuszki-studentki UMK Daria Czarnecka i Klaudia Nowicka, fot. Marek Jopp, 25 marca 2018 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.


Poseł Janusz Zemke był
"Gościem Wydarzeń" Polsat News, gdzie komentował sprawy modernizacji polskiej armii na tle zapowiadanego na 28 marca podpisania kontraktu MON na zakup w USA urządzeń I etapu systemu "Patriot", zobacz nagranie wideo rozmowy z redaktor Joanną Wrześniewską-Sieger TUTAJ, 25 marca 2018 r.

***

Podczas Sejmiku Seniorów w Bydgoszczy, posła Janusza Zemke reprezentował asystent Zbigniew Welenc, który przekazał gratulacje zdobywcom "Lauru Seniorów" oraz życzenia zdrowia i spokojnego świątecznego wypoczynku, 24 marca 2018 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.


Zachęcamy do obejrzenia zwiastunu filmu dokumentalnego
z realizowanej w Bydgoszczy jesienią ubiegłego roku Międzynarodowej Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej. Wśród sponsorów filmu jest poseł Janusz Zemke, czytaj więcej..., 24 marca 2018 r.

***

W Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie konkursu dla przedszkolaków i uczniów podstawówek na wykonanie wielkanocnej kartki świątecznej, zaprojektowanej w programie komputerowym, czytaj więcej..., 23 marca 2018 r.

***