Janusz Zemke
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

GALERIE FOTO

Obraz 4865

Uważam, że...

Trzeba skuteczniej walczyć z tymi przestępstwami

– Uważam, że manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych jest przestępstwem. Mówiłem o tym na sesji Parlamentu Europejskiego w maju br.

W sprawozdaniu na ten temat konsekwentnie mówi się o „manipulowaniu licznikami kilometrów w pojazdach silnikowych”. Rzeczywistość jest jednak bardziej bezwzględna i trzeba ją wprost nazwać.

W Europie mamy do czynienia ze świadomymi oszustwami na dużą skalę przy sprzedaży samochodów używanych.
Oszustwo to uderza głównie w nabywców. Płacą oni zawyżone ceny, a stan pojazdów wpływa na bezpieczeństwo pasażerów oraz radykalnie zwiększa koszty utrzymania pojazdów.

W Polsce ocenia się, że nawet do 80 proc. sprowadzanych używanych samochodów ma na liczniku zmniejszony przebieg.

Popieram bardziej zdecydowaną walkę z tymi przestępstwami, gdyż to naganne zjawisko należy nazywać po imieniu.

Janusz Zemke

Strasburg

31 maja 2018 r.

***

Czytaj całość »

GALERIA STAŻYSTÓW POSŁA J. ZEMKE

Obraz 3949

Polska Prezydencja w Radzie UE

1 stycznia 2012 r. po raz siódmy w historii prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przejęła DANIA. Tym samym zakończyło się, sprawowane od 1 lipca 2011 roku polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Czytaj całość »

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

W UNII EUROPEJSKIEJ

* W UE na jednego emeryta pracuje teraz czterech Europejczyków. W 2020 r. będzie ich pięciu, a w 2060 r. tylko dwoje.

* Średni wiek przejścia na emeryturę w 2010 r. to 61,4 lata.

* Przewidywana dziś długość życia mężczyzn to 76 lat, kobiet - 82. W 2060 r. będzie to już 84 lata dla mężczyzn i 89 lat dla kobiet.

* Odsetek liczby osób pracujących w porównaniu do liczby osób powyżej 75 roku życia wzrośnie z 25,4 proc. dziś do 53,5 proc. w 2060 r.

* W 2060 r. wydatki publiczne związane ze starzejącym się społeczeństwem będą wynosić już 4,75 proc. PKB, a wydatki związane z emeryturami 2,4 proc. PKB.

Czytaj całość »

Internauci piszą...

Czy warto zaskarżać decyzję MSW, gdy wynik jest wiadomy?

Panie Pośle, przesyłam ważną informację dla osób objętych represyjną ustawą.

Okazuje się, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie będzie rozpatrywał skarg na decyzje wydane w trybie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…)

Oto fragmenty prawomocnego postanowienia sygn. akt VIII SA/Wa 61/18 z dnia 14.02.2018r. - WSA w Warszawie:

Przedmiotem skargi jest rozpoznanie wniosku w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o odmowie wyłączenia stosowania wobec wnioskodawcy art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 708 ze zm.), ze względu na krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r., rzetelnie wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia. (...)

Zgodnie zaś z art. 8a ust. 1 ustawy, Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze względu na:

1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz

2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15, art. 22 i art. 24 (ust. 2).

W świetle powyższych przepisów, w ocenie Sądu, decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ma wpływ na ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego, stąd też służy od niej odwołanie do sądu powszechnego, stosownie do treści art. 32 ust. 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

W takiej sytuacji stwierdzić należy, że wniosek skarżącego, jest sprawą dotyczącą jego uprawnień emerytalno-rentowych, a w sprawach tego typu właściwy jest sąd powszechny.

Należy bowiem zwrócić uwagę na treść art. 1 k.p.c. stanowiącego, że sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych są sprawami cywilnymi, do których rozpoznania, stosownie do przepisu art. 2 k.p.c. powołane są sądy powszechne, chyba że przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów. Sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych objętymi właściwością sądów powszechnych, są sprawy, w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych dotyczących ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, a także sprawy wszczęte na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie (art. 476 § 2 i 3 k.p.c.), zaś organami rentowymi są także organy emerytalne resortów spraw wewnętrznych (art. 476 § 4 pkt 3 k.p.c.).

Z tych względów, sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania niniejszej sprawy ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o odmowie wyłączenia stosowania wobec wnioskodawcy art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, a skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Sąd dostrzega, że Skarżący wniósł skargę, kierując się pouczeniem organu zawartym w zaskarżonej decyzji, które to pouczenie było nieprawidłowe. Jednakże błędne pouczenie organu nie zmienia obowiązujących przepisów, a więc nie przesądza o możliwości złożenia skargi na decyzję, która, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Pozdrawiam
(dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke),

12 czerwca 2018 r.

***

Czytaj całość »

Kurs obsługi komputera

Obraz 1657

EUROPEJSKIE DROGI – radio Pomorza i Kujaw

Polecamy Państwu wysłuchanie audycji Wojciecha Sobocińskiego pt. "Europejskie drogi", które cyklicznie nadawane są w środy o 12,15 na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. 

 

Czytaj całość »

Licznik odwiedzin

10932312
Obecnie stronę przegląda
118 użytkownik(-ów)
  • RSS RSS: Aktualności
  • RSS RSS: Komunikaty

Dołącz do Zemke Teamu

  • UWAGA członkowie grupy ZEMKE TEAM! 12 maja br. w Warszawie poseł Janusz Zemke wylosował dwa kolejne adresy e-mail sposród członków ZEMKE TEAM, których właścicieli zaprosił na wyjazd studyjny do Brukseli w dniach 22-26 czerwca 2018 r. Są to adresy: edytagladysiak@...pl oraz jola.malkiewicz@...pl Gratulujemy!

Komunikaty

* 20 czerwca br. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
z okazji dorocznego święta Uczelni. Posła Janusza Zemke reprezentował asystent Zbigniew Welenc.

* 20 czerwca br. na stronach bydgoskiej "Gazety Wyborczej" jest artykuł redaktora Remigiusza Jaskota pt. "Wojna o bazę", ukazujący zabiegi posłanki PiS w MON o ulokowanie bazy amerykańskich wojsk w okolicach Torunia, a nie Bydgoszczy. 21 czerwca temat wraca w publikacji Sławomira Bobbe na łamach "Expressu Bydgoskiego". Poseł Janusz Zemke twierdzi, że takich baz w ogóle nie ma w planach USA, czytaj więcej...

* Po raz 10. poseł Janusz Zemke zorganizował seminarium dla ponad 200 samorządowców i działaczy lewicy z 4 województw (kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego) ph. "Perspektywy Unii Europejskiej", które odbyło się 16 i 17 czerwca br. w sali konferencyjnej Hotelu Best Inn w Bydgoszczy, więcej zdjęć w GALERII


Wśród tematów:
  * "Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej po 2020 roku" – prof. Bogusław Liberadzki – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego,


  * "Perspektywy europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony" – dr Janusz Zemke – członek komisji bezpieczeństwa i obrony Parlamentu Europejskiego,


  * "Perspektywy polityki regionalnej Unii Europejskiej" – Janusz Zemke i moderatorzy: Anna Mackiewicz – wiceprezydent Bydgoszczy oraz Tomasz Trela – wiceprezydent Łodzi.

* 15 czerwca br. poseł Janusz Zemke był gościem i komentatorem bieżących wydarzeń w mediach:
godz. 17,oo w Radiu TOK FM u redaktor Agaty Kowalskiej w "Wywiadzie politycznym";
godz. 19,25 w "Faktach po Faktach" TVN24 w rozmowie z Ryszardem Bugajem i redaktorem Piotrem Marciniakiem.

* 13 czerwca br. od godz. 15,00 przez godzinę trwała w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata o przestrzeganiu praworządności w Polsce. Oglądaj zapis transmisji  TUTAJ

* 12 czerwca br. zapraszamy do wysłuchania audycji "Puls Trójki", "Puls Europy" w Polskim Radiu 3 o godz. 17,45, w której ze studia w Strasburgu uczestniczył poseł Janusz Zemke.

* Od 11 do 14 czerwca br. w Strasburgu obraduje Parlament Europejski. Wśród tematów – zasady lotnictwa cywilnego, emisja CO2, modernizacja edukacji w UE, ponadto debata o niezawisłości sądownictwa w Polsce (13 czerwca), więcej w porządku obrad. Wystąpienia posła Janusza Zemke w debacie plenarnej zobacz TUTAJ

* 8 czerwca br. o godz. 19,00 poseł Janusz Zemke był gościem "Rozmowy dnia" TVP3 Bydgoszcz. Zapraszamy do oglądania w internecie.

* 8 czerwca  br. w papierowych wydaniach "Expressu Bydgoskiego" i "Nowości" ukazał się tekst Szymona Spandowskiego pt. "Sny o polskiej potędze z amerykańskim wojskiem", w którym poseł Janusz Zemke wyjaśnia fakty związane z lokowaniem baz USA w Polsce. Zachęcamy do czytania więcej...

* 8 czerwca br. poseł Janusz Zemke wziął udział w debacie posłów do Parlamentu Europejskiego pt. "Dokąd zmierza Europa?",
w ramach Regionalnego Forum Dyskusyjnego, zorganizowanego w Bydgoszczy przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Debata rozpoczęła się wystąpieniem Janusza Zemke o godz. 15,00 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3, czytaj więcej...

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

* 8 czerwca br. o godz. 12,00 poseł Janusz Zemke (jako członek Komisji Transportu PE) poprowadził europejską lekcję w Technikum Kolejowym im. M. Kopernika w Bydgoszczy przy ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej). Temat: "Polityka rozwoju transportu kolejowego w Unii Europejskiej".

* Korespondenci polskich mediów w Brukseli zostali zapytani przez dziennik "Rzeczpospolita" o ocenę działań posłów. Eurodeputowani SLD zostali docenieni w rankingu: Bogusław Liberadzki (8 miejsce) – za aktywne działania na rynku infrastruktury, a także unijnego budżetu, Janusz Zemke (19 miejsce) – za działalność dotyczącą polityki bezpieczeństwa i obrony praw konstytucyjnych, a Krystyna Łybacka – za pracę w dziedzinie edukacji (25 miejsce). Gratulujemy!

* 29 maja br. w portalu www.strajk.eu ukazał się tekst pt. "Polska żebrze u NATO: zostańcie z nami, damy wam 2 miliardy dolarów!", w którym zamieszczono opinię posła Janusza Zemke nt. negocjowania warunków stacjonowania wojsk USA w Polsce, czytaj więcej...

Sonda

Jak PE powinien wpływać na przyszłość Europy?

Komentarz na gorąco...

Trump – Kim i ich deklaracja polityczna

– Co dla nas, Europejczyków oznacza spotkanie na szczycie Trump–Kim w Singapurze?

Mówimy dzisiaj o efektach tego spotkania jako o stworzonych możliwościach. Być może – przestanie na świecie istnieć jeden z punktów zapalnych, jakim w ostatnich latach była Korea Północna. Postęp w uzbrajaniu się w broń nuklearną stanowił realną groźbę ataku koreańskiego na ileś państw. Gdyby ten punkt zapalny przestał istnieć, to można by zaryzykować taką hipotezę, że wtedy świat byłby bezpieczniejszy. Pamiętajmy, że te koreańskie rakiety mogłyby dolatywać nie tylko do wybrzeży USA, czego Koreańczycy Kima dowiedli testami, ale także w ich zasięgu znalazłaby się część Europy, a w tym Polska.
Cały czas używam trybu „gdyby”, bo to porozumienie singapurskie jest tylko deklaracją polityczną, zaś czas pokaże, czy rzeczywiście Koreańczycy swój arsenał broni zlikwidują. Pamiętajmy, że musieliby zlikwidować wszystkie głowice, które już na pewno mają, a także musiałoby także dojść do zniszczenia rakiet. Wszystko to powinno odbywać się pod kontrolą, bo trzeba by mieć pewność, że zarówno głowice, jak i ich nośniki przestały istnieć.

Ze strategii USA, ostatnio pod rządami D. Trumpa istotnie modyfikowanej, wynika, że głównym obszarem politycznego, a zwłaszcza gospodarczego zainteresowania jest i będzie Azja. Amerykanie mają ok. 70 proc. całego potencjału wojskowego NATO, ale nie zakładam, by w jakiejś większej skali chcieli wojskowo angażować się w Europie. Mają tu ok. 60 tys. żołnierzy. Pokazują to ćwiczenia, które obecnie się toczą także w Polsce i na Litwie przykładowo, obejmują rotowanie tak naprawdę jednej brygady. Jest pewien postęp i dobrze, że te ćwiczenia mają miejsce, ale powiedzmy sobie, że zbyt duże siły to nie są, dlatego wówczas, kiedy się dyskutuje o bezpieczeństwie Europy, to ja uważam, że trzeba liczyć oczywiście na wsparcie Stanów Zjednoczonych, ale jeszcze lepiej liczyć bardziej na potencjał własny. Powinniśmy swój wysiłek zaangażować mocniej w modernizację polskiego wojska.

Z punktu widzenia gospodarczego, ostatnie decyzje cłowe D. Trumpa będą oznaczały retorsje ze strony Europy i Unii Europejskiej, co może być wstępem do wojny celnej, nie dającej nic dobrego żadnej ze stron. Pogorszy to stosunki między Europą a USA.

Janusz Zemke

Strasburg,

12 czerwca 2018 r.

***

Czytaj całość »

GALERIA LAUREATÓW KONKURSÓW

Obraz 1246

FUNDACJA im. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO

Obraz 1324

Strona Komisji Europejskiej po polsku

* Funkcjonuje specjalna strona internetowa Komisji Europejskiej w języku polskim. Zapraszamy do korzystania z jej treści TUTAJ

Staże i wizyty naukowe
w Parlamencie Europejskim

Pragnąc wnieść swój wkład w rozwój edukacji europejskiej i szkolenie zawodowe oraz umożliwić obywatelom poznanie zasad funkcjonowania instytucji, Parlament Europejski oferuje różne rodzaje staży i „wizyt naukowych” w Sekretariacie Generalnym PE oraz w innych instytucjach europejskich.

Czytaj całość »

Kalendarz

21 Czerwca 2018
Czwartek
Imieniny obchodzą: Alicja, Marta i Rudolf
Do końca roku zostało
193 dni.

Ostatnia aktualizacja

0

Serdecznie witam na mojej stronie internetowej.
Mam nadzieję, że będą Państwo znajdować tutaj interesujące informacje, dotyczące mojej działalności
jako posła do
Parlamentu Europejskiego z Kujaw i Pomorza w dwóch kolejnych kadencjach obejmujących lata 2009-2019.

Zapraszam do moich profili         

 

***

 
W Parlamencie Europejskim:

Trwa tydzień obrad komisji PE. Poseł Janusz Zemke uczestniczył dziś w posiedzeniu komisji TRAN, podczas którego głosowano nad sprawozdaniem dot. m.in. praw i obowiązków pasażerów
w ruchu kolejowym, a także ustanowieniem Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Posłowie wysłuchali ponadto (przy drzwiach zamkniętych) relacji komisarz V. Bulc z posiedzenia Rady ds. Transportu nt. instrumentu "Łącząc Europę" oraz korytarza śródziemnomorskiego TEN-T, fot. Marek Tomczyk, 21 czerwca 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke uczestniczył w spotkaniu Klubu Polskiego
w Parlamencie Europejskim w Brukseli z ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim. Rozmawiano na temat strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. W spotkaniu uczestniczyły stażystki posła – Magdalena Wolewińska i Anna Wojciechowska, które miały okazję osobiście porozmawiać z ministrem, fot. Marek Tomczyk, 20 czerwca 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke spotkał się w Brukseli z trzecią już w tym roku grupą samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród 20 radnych i pracowników samorządów byli przedstawiciele urzędów miejskich w Bydgoszczy oraz we
Włocławku, Starostwa Powiatowego w Mogilnie oraz urzędów gmin w Cierpicach, Nowem nad Wisłą, Świeciu, Wielkiej Nieszawce, Złej Wsi Wielkiej i Złotnikach Kujawskich. Tematem rozmów były m.in. propozycje zmian w polityce regionalnej Unii Europejskiej po 2020 roku, fot. Marek Tomczyk, 20 czerwca 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke uczestniczył w wizycie członków Parlamentu Europejskiego w belgijskiej fabryce broni palnej (Fabrique Nationale de Herstal), nieopodal Liège. Posłowie oglądali linię produkcyjną oraz rozmawiali m.in. na temat skutków – uchwalonej w maju ub. roku – nowelizacji dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Więcej zdjęć w GALERII, 19 czerwca 2018 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.


"Euranet Plus", to audycja Polskiego Radia Trójki, w której poseł Janusz Zemke komentował dziś (ze studia w Strasburgu) wydarzenia na szczycie Trump-Kim w Singapurze oraz mówił
o jutrzejszej debacie w sprawie przestrzegania Konstytucji
w Polsce, jaka zaplanowana jest podczas trwającej właśnie sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, 12 czerwca 2018 r.

***

W Brukseli poseł Janusz Zemke uczestniczył w posiedzeniu Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego (TRAN), podczas którego głosowano nad sprawozdaniem Komisji Europejskiej dot. "pakietu mobilności" w sprawie pracy kierowców w transporcie zagranicznym, czytaj więcej..., fot. Marek Tomczyk, 4 czerwca 2018 r.

***
Wiadomości dnia:

W bydgoskim biurze poselskim zakończył się kolejny kurs dla seniorów z cyklu "Komputer oknem na świat". Zajęcia prowadziła Inga Stawicka, a dyplomy absolwentom wręczył asystent posła Janusza Zemke, koordynator kursów - Zbigniew Welenc, 21 czerwca 2018 r.

***

W VII LO w Bydgoszczy przeprowadzono "Akcję z pompą", zbierając podczas koncertu i licytacji fundusze na zakup pompy insulinowej dla koleżanki Natalii. Akcję wsparli poseł Janusz Zemke i radny Ireneusz Nitkiewicz, czytaj więcej..., 20 czerwca 2018 r.

***

Miesięczny staż w biurze posła Janusza Zemke w Brukseli rozpoczęły kolejne dwie stażystki z województwa kujawsko-pomorskiego. Magdalena Wolewińska z Inowrocławia jest filolożką, natomiast Anna Wojciechowska z Bydgoszczy jest prawniczką, fot. Marek Tomczyk, 19 czerwca 2018 r.

***


Drugi dzień seminarium "Perspektywy Unii Europejskiej" poświęcony był prezentacji doświadczeń samorządowców.
O swoich inicjatywach i osiągnięciach mówili zastępcy prezydentów miast - Bydgoszczy: Anna Mackiewicz i Łodzi: Tomasz Trela. Gościem seminarium był prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej – Zdzisław Czarnecki, więcej zdjęć w GALERII, 16 czerwca 2018 r.

***

Ponad 200 samorządowców i działaczy lewicy z 4 województw (kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego) uczestniczyło w 10. seminarium "Perspektywy Unii Europejskiej", które odbywa się 16 i 17 czerwca br. w sali konferencyjnej Hotelu Best Inn w Bydgoszczy. Wśród tematów: "Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej po 2020 roku" – prof. Bogusław Liberadzki – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz "Perspektywy europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony" – dr Janusz Zemke – członek komisji bezpieczeństwa i obrony Parlamentu Europejskiego, fot. Irek Nitkiewicz, więcej zdjęć w GALERII, 16 czerwca 2018 r.

***

We Włocławku obchodzono uroczystości związane z dorocznym świętem polskich saperów, czytaj więcej..., fot. q4.pl, 16 czerwca 2018 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.


Poseł Janusz Zemke wspólnie z prof. Ryszardem Bugajem komentowali m.in. kolejny wniosek opozycji w polskim Sejmie
o odwołanie z funkcji marszałka Marka Kuchcińskiego, "Fakty po Faktach" TVN24, 15 czerwca 2018 r.


***
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.


W "Wywiadzie politycznym" TOK FM poseł Janusz Zemke rozmawiał z redaktor Agatą Kowalską o europejskiej polityce obrony, utworzeniu Europejskiego Funduszu Obronnego oraz  przeznaczeniu na jego cele aż 13 mld euro. Większość kosztów pochłoną badania i praca nad techniką wojskową, realizowane w 17 programach unijnych, w których w większym stopniu winna uczestniczyć Polska, 15 czerwca 2018 r.


***

Podczas obchodów 55 rocznicy działania Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w imieniu posła Janusza Zemke, asystent Ireneusz Nitkiewicz wręczył prezesowi Zarządu FSM grawerton
z gratulacjami dorobku Spółdzielni, służącej rozwojowi Bydgoszczy, która w laurze swego Jubileuszu ma Platynowy Fair Play, Budowę na Medal, Złote i Platynowe Kielnie, system zarządzania jakością i nowoczesne technologie, 15 czerwca 2018 r.

***

Jak co roku, MDK nr 4 przy ul. Dworcowej w Bydgoszczy zorganizował Festyn rodzinny wspólnie z Radą Osiedla Stare Miasto. Dzieci i młodzież z kół działających w MDK zaprezentowały na scenie swój dorobek. Były słodycze, drożdżówki, grochówka i atrakcje dla uczestników oraz nagrody, które m.in. ufundował poseł Janusz Zemke, 14 czerwca 2018 r.

***

Na golubskim zamku odbył się Dzień Szwedzki z okazji 450-lecia urodzin Anny Wazówny. Głównym wydarzeniem uroczystości było spotkanie z Hermanem Lindqvistem, autorem książki "Wazowie. Historia burzliwa i brutalna". Posła Janusza Zemke reprezentował i wykonał zdjęcia – asystent Marek Jopp, 12 czerwca 2018 r.

***

Kolejny sobotni festyn rodzinny w Bydgoszczy, tym razem na osiedlu Jachcice. Poseł Janusz Zemke ufundował upominki na loterię fantową. Gwiazdą festynu był zespól "Żuki", fot. Irek Nitkiewicz, 10 czerwca 2018 r.

***

Podczas XVI Gali Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, asystent posła Piotr Kowal wręczył nagrodę,  ufundowaną przez Janusza Zemke, 10 czerwca 2018 r.

***

Do Parku Bydgoskiego Harcerstwa (oś. Leśne) – Rada Osiedla Leśne i Spółdzielna Mieszkaniowa Budowlani zaprosiła mieszkańców na rodzinny festyn. Pozdrowienia od posła Janusza Zemke przekazał asystent Zbigniew Welenc, 10 czerwca 2018 r.

***

 W toruńskim biurze poselskim Janusza Zemke uroczyście zakończono kolejny kurs komputerowy dla seniorów "Komputer oknem na świat". Był to już 102. kurs zorganizowany w tym biurze posła. Zajęcia prowadziła Klaudia Nowicka, studentka administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Marek Jopp, 9 czerwca 2018 r.

***

9 i 10 czerwca obchodzono kolejne Święto Starego Fordonu. Bogaty program służył nie tylko prezentacji dorobku kulturalnego tej dzielnicy Bydgoszczy, ale kultywowaniu tradycji i integracji mieszkańców. Poseł Janusz Zemke był wśród patronów honorowych przedsięwzięcia i wsparł jego organizację, 9 czerwca 2018 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

„Rozmowa dnia” w TVP 3 związana była tematycznie z debatą „Dokąd zmierza Europa?”, która dziś odbyła się w Bydgoszczy. Anna Trzcińska rozmawiała z europosłami z regionu: Kosmą Złotowskim (PiS, Grupa Europejskich Konserwatystów
i Reformatorów), Januszem Zemke (SLD, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów) i Tadeuszem Zwiefką (PO, Grupa Europejskiej Partii Ludowej), zobacz nagranie całego programu TUTAJ, 8 czerwca 2018 r.

***

W ślad za poniższą zapowiedzią – odbyła się debata europosłów
z Kujaw i Pomorza na temat "Dokąd zmierza Europa?", fot. Irek Nitkiewicz, zapis transmisji debaty na facebookowym profilu Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce TUTAJ, 8 czerwca 2018 r.

8 czerwca br. poseł Janusz Zemke weźmie udział w debacie posłów do Parlamentu Europejskiego pt. "Dokąd zmierza Europa?", w ramach Regionalnego Forum Dyskusyjnego, zorganizowanego w Bydgoszczy przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Zapraszamy do udziału!

***

Poseł Janusz Zemke poprowadził dziś europejską lekcję dla uczniów Technikum Kolejowego w Bydgoszczy, czytaj więcej..., fot. Irek Nitkiewicz, 8 czerwca 2018 r.

***Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy zorganizował festyn rekreacyjny ph. "Słońce świeci dla wszystkich dzieci". Upominki i słodycze ufundowane przez posła Janusza Zemke wręczył małym uczestnikom radny bydgoski, asystent Ireneusz Nitkiewicz, 5 czerwca 2018 r.

***

Podczas 17. Festynu Rodzinnego Śluzy 2018 nad Starym Kanałem w Bydgoszczy, Zbigniew Welenc – asystent posła Janusza Zemke, wręczył Annie Nicewicz (wylosowanej spośród uczestników festynu) zaproszenie na wyjazd do Brukseli dla dwóch osób, 31 maja 2018 r.

***

W inowrocławskim Parku Solankowym celebrowano Święto 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Życzenia od posła Janusza Zemke – dowódcy płk. pil. Sławomirowi Mąkosie, przekazał asystent Tomasz Mokos, 30 maja 2018 r.

***

W Bydgoszczy rozpoczęły się zajęcia w 20. grupie seniorów uczestniczących w kursie "Komputer oknem na świat". Do nauki zachęcali ich: Irek Nitkiewicz dyrektor biura poselskiego, Zbigniew Welenc asystent posła Janusza Zemke
i wolontariuszka, która poprowadzi kurs – Inga Stawicka,
28 maja 2018 r.

***

W ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki UKW zorganizował konkurs historyczny związany z 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Podczas festynu na Wyspie Młyńskiej nagrodę – zaproszenie do Brukseli od posła Janusza Zemke odebrał
Łukasz Strugliński z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Bydgoszczy, czytaj więcej..., 28 maja 2018 r.

***

W Żninie odbył się finał IX Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, patronat nad konkursem sprawował poseł Janusz Zemke, którego nagrodę w postaci tabletu otrzymała zwyciężczyni Emilia Michałowicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie, czytaj więcej..., 28 maja 2018 r.

***

Janusz Zemke przebywał w sobotę w Rzeszowie, gdzie m.in. spotkał się z władzami miasta, zachęcając do ubiegania się
o środki europejskie np. na zbrojeniówkę (umacnianie granic wschodnich UE) czy na projekty badawcze dot. obronności
i bezpieczeństwa w Politechnice Rzeszowskiej,
czytaj więcej..., fot. Kamil Pudełko (www.rzeszow-news.pl), 27 maja 2018 r.

***

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyła się konferencja z cyklu „Dialog Obywatelski” na temat budowania odporności na klęski żywiołowe, którą razem z urzędem współorganizował Europejski Komitet Regionów. Posła Janusza Zemke reprezentowali Ireneusz Nitkiewicz i Tomasz Mokos, czytaj więcej..., 23 maja 2018 r.

***

W Grudziądzu zorganizowano Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Laureat I miejsca Radosław Figurski z IV LO otrzymał w nagrodę zaproszenie posła Janusza Zemke do zwiedzenia Brukseli, czytaj więcej, 22 maja 2018 r.

***

Prezydent Bydgoszczy po raz ósmy zaprosił parlamentarzystów
i samorządowców na rozmowę o istotnych problemach miasta, m.in. szkolnictwa wyższego, obiektów sportowych, walki ze smogiem, budowy Trasy Uniwersyteckiej II, finansowania inwestycji unijnych. Posła Janusza Zemke reprezentował radny, dyrektor biura poselskiego Ireneusz Nitkiewicz, czytaj więcej..., 21 maja 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke uczestniczył w warszawskiej konferencji pt. "Polska w Europie, Europa w Polsce". Organizatorem konferencji – z okazji 14-lecia Polski w UE – był Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka. Poseł wygłosił referat nt. "Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na bezpieczeństwo w Europie", fot. FB ROG, 19 maja 2018 r.

***

W Wąbrzeźnie uroczyście otwarto nową siedzibę biblioteki i obchodzono 70-lecie tej placówki. Na zaproszenie burmistrza, posła Janusza Zemke reprezentował asystent Zbigniew Welenc, rodowity wąbrzeźnianin, 19 maja 2018 r.

***

Zapraszamy do udziału w VIII Zlocie Pojazdów Militarnych
i Ratowniczych w Chabsku (pow. mogileński) wystawców, kolekcjonerów i zwiedzających. Sprawującego patronat honorowy nad Zlotem, posła Janusza Zemke reprezentować będzie asystent Tomasz Mokos, 16 maja 2018 r.

***

W grudziądzkim biurze Janusza Zemke zakończyła swe zajęcia
z cyklu "Komputer oknem na świat" 21. grupa seniorów. Wolontariuszka Wiktoria Hapka tak zachęciła grupę do dalszego zgłębiania tajników komputera i internetu, że absolwenci kursu podstawowego zdeklarowali już udział w II stopniu nauki, dla zaawansowanych, fot. Tobiasz Kobyłecki, 16 maja 2018 r.

***

W Zespole Szkół Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach (gmina Sadki) odbył się Gminny Konkurs Historyczny „100-lecie odzyskania niepodległości”. Patronat nad konkursem objęli: poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke i wójt gminy Sadki Dariusz Gryniewicz, czytaj więcej..., fot. Agata Zwierzchowska, 16 maja 2018 r.

***

Powyżej jeden z projektów koszulek, a zarazem zadanie
w I etapie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
w Żninie. Do 17 maja br. można lajkować wybrane prace na stronie
Facebooka.  Najlepsi w tym etapie uczniowie zmierzą się w rundzie finałowej konkursu 25 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żninie i zarazem od wielu lat organizatora konkursu, nad którym patronat sprawuje poseł Janusz Zemke, 14 maja 2018 r.

***

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty oraz poseł Janusz Zemke w gronie członków delegacji województwa kujawsko-pomorskiego na Krajową Konwencję samorządową SLD. Konwencja udzieliła wotum zaufania Zarządowi Krajowemu SLD oraz przyjęła program na wybory samorządowe pt. "Silny samorząd, demokratyczna Polska", 12 maja 2018 r.

***

W Warszawie, w Teatrze Palladium odbyła się Krajowa Konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która zatwierdziła hasło i program partii na wybory samorządowe, na fot. delegacja SLD województwa kujawsko-pomorskiego, 12 maja 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke wylosował dziś dwa adresy e-mail z grona osób grupy ZEMKE TEAM, których właścicieli zaprosi na wyjazd do Brukseli w dniach 22-26 czerwca 2018 r. Szczęśliwcami okazali się posiadacze adresów: edytagladysiak@....pl oraz jola.malkiewicz@...pl. Gratulujemy!

***

Stowarzyszenie Klub "Marzenie" 50+ Stary Fordon uroczyście otwarło swoją siedzibę pod adresem Rynek 6, czytaj więcej..., 11 maja 2018 r.

***

W inowrocławskim biurze poselskim – wręczeniem dyplomów
z podpisem posła Janusza Zemke – zakończono zajęcia na kolejnym kursie "Komputer oknem na świat". Przewodnikiem seniorów po cyfrowym świecie był asystent posła Tomasz Mokos, 11 maja 2018 r.

***

W Solcu Kujawskim aż pięć grup seniorów zakończyło uroczyście zajęcia na kursach komputerowych, prowadzonych w Centrum Aktywności i Edukacji. 25 osób otrzymało dyplomy absolwentów z rąk Zbigniewa Welenca – asystenta posła Janusza Zemke i koordynatora działaności kursowej w biurze poselskim. O dużym zainteresowaniu seniorów tą formą edukacji świadczy fakt, że już w czerwcu rozpoczną naukę kolejne grupy uczestników, 11 maja 2018 r.

***

W Dniu Europy przez ulice Włocławka przemaszerowała ponad 800-osobowa Parada Schumana, do tradycji której powróciła po 4 latach przerwy Młodzieżowa Rada Miasta. Paradę zorganizowano pod honorowym patronatem posła do PE Janusza Zemke oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, czytaj więcej, 10 maja 2018 r.

***

Absolwenci podstawowych kursów komputerowych wg programu posła Janusza Zemke "Komputer oknem na świat", odbywających się w grudziądzkim biurze poselskim, postanowili uczyć się dalej i pogłębiać swe umiejętności korzystania z usług cyfrowego świata. Na fot. zajęcia już piątej grupy kursu dla zaawansowanych, 8 maja 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke uczestniczył dziś w inauguracyjnym posiedzeniu Społecznego Lewicowego Komitetu Honorowego Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, którego jest członkiem. Funkcję przewodniczącego Komitetu powierzono b. prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, czytaj więcej..., fot. nadesłane, 7 maja 2018 r.

***

W "Faktach po Faktach" TVN24, poseł Janusz Zemke wypowiadał swoje opinie nt. planowanego referendum konsultacyjnego, które uznał za akt desperacji prezydenta A. Dudy, zaapelował, by partie polityczne nie zbijały kapitału na tragedii strajkujących niepełnosprawnych oraz skrytykował prowadzoną już kampanię wyborczą kandydatów na prezydenta Warszawy, widząc w walce dwóch młodych z PO i PiS szanse dla trzeciego statecznego kandydata, zobacz nagranie programu TUTAJ, 4 maja 2018 r.

***

Na grudziądzkim Rynku, w czasie uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, delegacja w imieniu Rady Powiatowej SLD oraz posła Janusza Zemke, złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego, 3 maja 2018 r.

***

Podczas 1-Majowej manifestacji i 14. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – Tomasz Mokos asystent posła Janusza Zemke złożył wiązankę kwiatów od posła pod Pomnikiem Obrońców Inowrocławia. Podobne uroczystości odbywały się w wielu innych miastach regionu, zobacz GALERIĘ zdjęć, 1 maja 2018 r.

***

W Solcu Kujawskim laureatką konkursu na projekt plakatu związanego z 100. rocznicą odzyskania niepodległości "Wolna Polska" została 10-letnia Olimpia Kasperska, czytaj więcej..., 26 kwietnia 2018 r.

***

Szkolny Klub Europejski EUROBUD, działający w Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku, zorganizował już piątą edycję Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem posła Janusza Zemke, czytaj więcej..., fot. Promocjewloclawskie.pl,
26 kwietnia 2018 r.

***

W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał I edycji Konkursu Przyrodniczo-Technicznego pod hasłem "Od przyrodnika do technika". Patronat nad konkursem sprawował poseł Janusz Zemke, w imieniu którego nagrodę zwyciężczyni, Wiktorii z Nakła, wręczył asystent posła Marek Jopp, 25 kwietnia 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke spotkał się w Brukseli z 46-osobową grupą mieszkańców Unisławia, którzy – przy okazji wyjazdu na wystawę kwiatową w Holandii, zorganizowanego przez gminny ośrodek kultury – postanowili także odwiedzić Parlament Europejski. Goście posła chcieli z bliska zobaczyć jak pracują deputowani do Parlamentu i dowiedzieć się ciekawych informacji o bieżących wydarzeniach w Unii Europejskiej, fot. Marek Tomczyk, 24 kwietnia 2018 r.

***

Poseł Janusz Zemke uczestniczył w posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej SLD (fot. u dołu) oraz
w obradach Kujawsko-Pomorskiej Konwencji SLD (fot. powyżej), które odbywały się w salach Uzdrowiska Wieniec-Zdrój w powiecie włocławskim. Obydwa wydarzenia związane były z przygotowaniami SLD do wyborów samorządowych, fot. Tomasz Mokos, 21 kwietnia 2018 r.

***

Ostatni dzień w Strasburgu przeznaczony jest na zwiedzanie siedziby Parlamentu Europejskiego. Najpierw prelekcja na temat kompetencji i zadań Izby, funkcjonowania europosłów w komisjach i frakcjach politycznych, potem przejście na salę obrad, więcej zdjęć w GALERII, fot. Irek Nitkiewicz, 17 kwietnia 2018 r.

***

Wśród zaproszonych do Strasburga są trzy studentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Angelika Bugalska, Klaudia Nowicka i Daria Czarnecka, które jako wolontariuszki prowadziły zajęcia na kursach dla seniorów "Komputer oknem na świat". Kursy (przekroczono już 100 edycji) odbywają się w pracowni komputerowej biura poselskiego w Toruniu, fot. Irek Nitkiewicz, 17 kwietnia 2018 r.

***

Tradycyjnie już w wyjazdach do Parlamentu Europejskiego uczestniczą dwie osoby z grona grupy ZEMKE TEAM, których adresy e-mailowe poseł Janusz Zemke losuje i zaprasza na wyjazd. Tym razem w Strasburgu obok posła – IRENA KURANT oraz ARKADIUSZ GÓRZYŃSKI, fot. Marek Tomczyk, 17 kwietnia 2018 r.

***

Zakończenie dnia pobytu w Strasburgu w urokliwej dzielnicy miasta zwanej "Małą Francją". Jeszcze tylko kolacja w "Au Pont Saint Martin" i degustacja dań z kuchni francuskiej, fot. Marek Tomczyk, 16 kwietnia 2018 r.

***

Atrakcją dla gości z Polski w kolejnym dniu pobytu we Francji był rejs stateczkiem wycieczkowym po kanałach rzecznych Strasburga. Z takiej perspektywy oglądano historyczną część miasta i siedziby instytucji europejskich, więcej zdjęć w