Janusz Zemke
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

Uważam, że...

Wojsko płaci cenę walki pomiędzy prezydentem a szefem MON

– Istniejący i wyczuwalny w społeczeństwie, ale i za granicami Polski – konflikt między Prezydentem RP Andrzejem Dudą a ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem jest wyniszczający dla armii.

Mamy stan, jakiego nigdy w dziejach naszego wojska nie było. Obecnie czynnych generałów jest około 60 i jest to absolutna paranoja, ponieważ tych generałów powinno być 100!

To wojsko płaci cenę walki pomiędzy prezydentem a szefem MON.

Spróbujmy zilustrować problem braku odpowiedniej liczby oficerów w
randze generała posługując się przykładem logistyki wojskowej, w której pracuje ok. 31 000 żołnierzy i cywili. Zarządza nimi obecnie jeden generał!

Dlaczego to jest ważne? Ponieważ wojsko jest instytucją
zhierarchizowaną i jeżeli ktoś jest dowódcą dywizji, to musi być generałem, inaczej zaburzone zostają funkcje zarządcze, kto czyje rozkazy ma wykonywać.

Podobnie źle wygląda Polska w NATO, jeżeli np. na spotkanie leci szef sztabu generalnego, a nie ma czterech gwiazdek jak jego rozmówcy, wówczas siedzi na końcu stołu, bo nie jest partnerem z odpowiednią rangą wojskową.

Niejednokrotnie zwracałem na to uwagę i teraz też apeluję do prezydenta i ministra obrony narodowej o pilne zakończenie konfliktu, bo na tym cierpi polska armia i żołnierze.

Janusz Zemke

Warszawa,
24 października 2017 r.

Czytaj całość »

GALERIA STAŻYSTÓW POSŁA J. ZEMKE

Obraz 2012

Polska Prezydencja w Radzie UE

1 stycznia 2012 r. po raz siódmy w historii prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przejęła DANIA. Tym samym zakończyło się, sprawowane od 1 lipca 2011 roku polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Czytaj całość »

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

W UNII EUROPEJSKIEJ

* W UE na jednego emeryta pracuje teraz czterech Europejczyków. W 2020 r. będzie ich pięciu, a w 2060 r. tylko dwoje.

* Średni wiek przejścia na emeryturę w 2010 r. to 61,4 lata.

* Przewidywana dziś długość życia mężczyzn to 76 lat, kobiet - 82. W 2060 r. będzie to już 84 lata dla mężczyzn i 89 lat dla kobiet.

* Odsetek liczby osób pracujących w porównaniu do liczby osób powyżej 75 roku życia wzrośnie z 25,4 proc. dziś do 53,5 proc. w 2060 r.

* W 2060 r. wydatki publiczne związane ze starzejącym się społeczeństwem będą wynosić już 4,75 proc. PKB, a wydatki związane z emeryturami 2,4 proc. PKB.

Czytaj całość »

GALERIE FOTO

Obraz 3092

Internauci piszą...

Policjant o ustawie represyjnej: czy może być coś bardziej podłego?

– Czy w cywilizowanym państwie takie postępowanie władzy wobec swoich obywateli można uznać za normalne? Postawię tezę, że skoro postąpiono w taki sposób z wybraną propagandowo grupą zawodową, to w przyszłości będzie to możliwe także wobec każdej innej grupy społecznej. Ograniczeń już nie będzie, poza wolą polityczną opcji aktualnie rządzącej. Szlak został przetarty.

Reprezentuję organizację, w skład której wchodzi 12 stowarzyszeń zrzeszających między innymi emerytów i rencistów policyjnych, Straży Granicznej, Służb Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Pożarniczej, generałów Policji RP, komendantów Policji RP oraz żołnierzy Wojska Polskiego. Są to w zdecydowanej większości ludzie, którzy najlepsze lata swojego życia poświęcili służbie na rzecz wolnej i demokratycznej Polski.

Nie „dezubekizacyjna”, tylko represyjna

16 grudnia 2016 r. przez obecną większość sejmową przegłosowano ustawę, która w sposób bezprecedensowy potraktowała wybraną grupę obywateli naszego kraju. Przyjęte prawo w sposób absolutnie niezrozumiały krzywdzi ogromną liczbę emerytów i rencistów służb mundurowych oraz ich rodziny, w znacznej części ludzi starszych i schorowanych, którzy nie rozumieją motywów działania rządzących. Mówimy tu o ludziach, którzy nie dopuścili się żadnego przestępstwa czy choćby czynu zabronionego.

Prawo to w propagandowym przekazie medialnym przedstawiane jest jako tzw. ustawa dezubekizacyjna. Nie należy używać tego określenia - nie tylko dlatego, że jest absurdalne, ale przede wszystkim dlatego, że sformułowanie to w sposób zamierzony wprowadza w błąd opinię publiczną, sugerując objęcie działaniem tej ustawy wyłącznie byłych funkcjonariuszy UB/SB, za lata służby do 1990 r. na rzecz „państwa totalitarnego”, a więc w odbiorze społecznym ludzi niegodnych i zasługujących na karę. Jest to niewyobrażalne kłamstwo.

Wszystkie kłamstwa władzy

Chciałbym przedstawić prawdziwy obraz rzeczywistości, w której przyjdzie spędzić ostatnie lata swojego życia dziesiątkom tysięcy uczciwych policjantów i funkcjonariuszy innych służb, a także ich bliskim.

1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (uchwalona w Sali Kolumnowej Sejmu) obejmuje swoim represyjnym działaniem przede wszystkim byłych policjantów i funkcjonariuszy innych służb, którzy w 1990 r. zostali pozytywnie zweryfikowani przez władze wolnej i suwerennej Polski.

Zostali przyjęci do Policji i innych służb mundurowych dlatego, że spełnili wymóg nieposzlakowanej opinii i obok wielu innych warunków, ślubowali „służyć wiernie Narodowi Polskiemu, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. Oni dochowali wierności złożonej przysięgi, Ojczyzna wobec nich – nie.

2. To oni, obecnie represjonowani funkcjonariusze, dbali o bezpieczeństwo Polaków. Od początku transformacji ustrojowej walczyli z najgroźniejszą przestępczością zorganizowaną, często z narażeniem życia i zdrowia oraz kosztem dobra własnych rodzin. To także oni przez wiele kolejnych lat służby chronili mienie, zdrowie i życie obywateli naszego kraju, a także bezpieczeństwa jego granic. Byli współtwórcami Centralnego Biura Śledczego, tworzyli Urząd Ochrony Państwa i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Współtworzyli nowoczesny system szkolnictwa policyjnego i służb specjalnych. Nie jest prawdą, że ww. ustawą zostali ukarani mityczni „ubecy” i „esbecy”. Represje objęły przede wszystkim emerytowanych funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej oraz ich rodziny, jeżeli chociażby przez jeden dzień, przed 1990 r., pełnili służbę w jednostkach tzw. państwa totalitarnego, wskazanych arbitralnie przez historyka IPN Adriana Jusupowicia.

Na przykład skutki tej nieludzkiej ustawy objęły między innymi policjantów oddziału antyterrorystycznego biorących udział w akcji w Magdalence, policjantów Centralnego Biura Śledczego walczących z najgroźniejszą przestępczością mafijną czy też policjantów jednostek ds. terroru kryminalnego, którzy w zasadzie w każdej akcji narażali swoje życie i zdrowie. To oni rozbili „Pruszków”, „Wołomin”, gang "Korka" i wiele innych grup zorganizowanych. To także oni, funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa, a później Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadzili wiele akcji, które przeszły już do historii jako działania o najwyższym stopniu odwagi i profesjonalizmu. Wystarczy przypomnieć operację „Samum”, tj. ewakuację w 1990 r. sześciu amerykańskich funkcjonariuszy CIA, DIA i NSA z Iraku, w sytuacji gdy służby Francji i Wielkiej Brytanii odmówiły pomocy w tak niebezpiecznej akcji. Podobnie należy ocenić operację pod kryptonimem „Most”, czyli przerzut Żydów z byłego ZSRR i Rosji do Izraela w latach 1990-92, a także wiele innych, przeprowadzonych w późniejszych latach, nadal objętych tajemnicą.

Czytaj całość »

Kurs obsługi komputera

Obraz 1651

EUROPEJSKIE DROGI – radio Pomorza i Kujaw

Polecamy Państwu wysłuchanie audycji Wojciecha Sobocińskiego pt. "Europejskie drogi", które cyklicznie nadawane są w środy o 12,15 na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. 

 

Czytaj całość »

Licznik odwiedzin

9079164
Obecnie stronę przegląda
64 użytkownik(-ów)
  • RSS RSS: Aktualności
  • RSS RSS: Komunikaty

Dołącz do Zemke Teamu

  • UWAGA członkowie grupy ZEMKE TEAM! W dniach 2-6 grudnia br. poseł Janusz Zemke gościć będzie w Brukseli kolejne 54 osoby z regionu. Będą wśród nich dwie osoby z grona ZEMKE TEAMU, których adresy e-mailowe poseł wylosował 21 października br. w Warszawie. Są to: phudorawa@...pl, oraz kobra20@...pl Gratulujemy!

Komunikaty

* W piątek, 17 listopada br. poseł Janusz Zemke przebywał na terenie Włocławka, Nakła nad Notecią, Mroczy i w Białych Błotach w województwie kujawsko-pomorskim:
godz. 9,30 – spotkanie z władzami Włocławka i dziennikarzami na temat inwestycji modernizacji dworca PKP we Włocławku, Urząd Miejski, ul. Zielony Rynek 11, czytaj więcej...
godz. 14.00 – spotkanie z władzami Nakła nad Notecią w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Piotra Skargi 7;
godz. 15.00 – wywiad dla Radia NAKŁO, Nakło, al. Mickiewicza 3

godz. 16.00 – wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nakielskim Ośrodku Kultury nt. "Przyszłość Unii Europejskiej ", 
al. Mickiewicza 3

godz. 18.00 – otwarte spotkanie z mieszkańcami gminy Mrocza, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Mroczy, ul. 30-lecia LWP 12a

godz. 20.00 – udział w spotkaniu z sołtysami i przewodniczącymi KGW z terenu gminy Mrocza. Zebranie zamknięte podsumowujące rok działalności, Białe Błota, "Euro-Hotel", ul. Szubińska 93

* 15 listopada br. w "Rozmowie dnia" TVP Bydgoszcz o godz. 19.00, dwaj europosłowie z Kujaw i Pomorza – Janusz Zemke (SLD) i Kosma Złotowski (PiS) komentowali rezolucję, jaką ws. praworządności w Polsce przyjął dziś Parlament Europejski w Strasburgu. Delegacja polskich europosłów lewicy wstrzymała się od głosu, co wyjaśniają posłowie Janusz Zemke i Bogusław Liberadzki TUTAJ.

* Od 13 do 16 listopada br. obradował Parlament Europejski na sesji plenarnej w Strasburgu. Podczas obrad przeprowadzono m.in. debatę na temat praworządności i demokracji w Polsce i przyjęto rezolucję, czytaj więcej na ten temat. Zobacz porządek obrad TUTAJ   oraz wystąpienia posła Janusza Zemke w dyskusji TUTAJ.

* 10 listopada br. o godz. 20,oo poseł Janusz Zemke był gościem  programu "TAK czy NIE" w Polsat News, w którym rozmawiano o święcie niepodległości Polski, podczas obchodów którego nie będzie nominacji generalskich, ale będzie na trybunie Donald Tusk...

* 8 listopada br. przekroczona została liczba
9 milionów odsłon strony posła Janusza Zemke. Dziękujemy!

* 8 listopada br. poseł Janusz Zemke skierował priorytetowe pytanie do Komisji Europejskiej ws. sygnalizowanych ze środowisk spółdzielczości mieszkaniowej zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w Polsce, naruszających unijne prawo traktatowe, czytaj dalej...

* Zapraszamy do lektury Dodatku specjalnego do Dziennika Trybuna pt. "NIEzasłużyliśmy", poświęconego skutkom represyjnej ustawy obniżającej świadczenia emerytalne funkcjonariuszom mundurowym. W numerze m.in. wywiady z szefem SLD Włodzimierzem Czarzastym i posłem Januszem Zemke oraz nekrologi policjantów zmarłych po otrzymaniu decyzji ZER, czytaj TUTAJ Wersję papierową dodatku można bezpłatnie otrzymać w siedzibach wojewódzkich SLD.

* 25 października br. podczas debaty Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, poseł Janusz Zemke mówił m.in. na temat pomocy finansowej z funduszy unijnych dla terenów dotkniętych skutkami niedawnych nawałnic, także z województwa kujawsko-pomorskiego, skrytykował nadmierny formalizm procedur i wydłużanie czasu udzielenia pomocy, a jest ona pilnie oczekiwana, czytaj więcej...

* Od 23 października br. w FSSM działać będzie PUNKT KONSULTACYJNY dla osób zbierających podpisy pod nr tel.: 607-753-416 oraz adresem e-mail: zespol.prawny@fssm.pl.  W "Poradniku dla emerytów..." zamieszczone zostały niezbędne dokumenty, uwagi i druki do zbierania podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy... Podpisy składać można także w siedzibach biur poselskich posła Janusza Zemke na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

* UWAGA CZŁONKOWIE ZEMKE TEAM! Tradycyjnie już poseł Janusz Zemke zaprosi do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego
i zabytków Brukseli dwie osoby z Waszej grupy, których adresy e-mailowe wylosował 21 października w Warszawie. Wyjazd do Brukseli odbędzie się w dniach 2-6 grudnia 2017 r., a wśród szczęśliwców znaleźli się: phudorawa@...pl oraz kobra20@...pl Gratulujemy!

* 20 października br. poseł Janusz Zemke był gościem programu "TAK czy NIE" w telewizji Polsat News o godz. 20,30, ponadto komentarz posła cytowały polsatowskie "Wydarzenia". Zapraszamy do oglądania  w internecie.

W kontekście ustawy o 3-krotnym zwiększeniu finansowania polskiej armii (z 9,3 do 34 mld USD w 2030 roku), poseł J. Zemke powiedział, że w Europie nie ma państwa, które by samodzielnie zdołało zrównoważyć potęgę wojskową Rosji, dopiero w sojuszu jest to możliwe. (Obecnie na armię Niemcy wydają 3 razy więcej niż Polska, a Rosja 7 razy więcej).

* 19 października br. rozpoczęła się kolejna akcja zbiórki darów pod hasłem "Mikołajkowa paczka dla Polaków na Wileńszczyźnie". W tym roku do grona organizatorów przystąpili także posłowie do Parlamentu Europejskiego z Kujaw i Pomorza: Janusz Zemke, Tadeusz Zwiefka i Kosma Złotowski, czytaj więcej...

* 11 października br. poseł Janusz Zemke – odpowiadając na zainteresowanie przedstawicieli środowisk twórczych – zwrócił się z zapytaniem do Komisji Europejskiej o stosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE dot. audiowizualnych usług medialnych, czytaj więcej...

Sonda

Jak PE powinien wpływać na przyszłość Europy?

Komentarz na gorąco...

Prezydenta rozmowy z prezesem

– Odbyła się już trzecia rozmowa w Belwederze prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Bez finału. Prezydent poprosił o propozycje zmian w jego projejtach ustaw o sądach... na piśmie. Będą zatem kolejne spotkania, o co chodzi?

Po pierwsze, propozycje zarówno PiS, jak i prezydenta są sprzeczne z Konstytucją. Po drugie, nie poprawią funkcjonowania polskiego sądownictwa dla obywateli, ponieważ istota zmian polega na wymianie osób zajmujących kierownicze stanowiska w sądach powszechnych, jak i wymianie składu Sądu Najwyższego.

Kierownictwo PiS chciałoby, aby ta wymiana kadrowa nastąpiła bardzo szybko, prezydent opowiada się za metodą typu salami. Po trzecie – walka jest o to, kto ma do powiedzenia więcej na scenie politycznej w obozie PiS, czy prezydent, czy kierownictwo PiS.

Mówiłem o tym w programie "Fakty po Faktach" z udziałem europosła Ryszarda Czarneckiego, zobacz nagranie całości programu (od 22 minuty nagrania).

Janusz Zemke

Tuchola,
7 października 2017 r.

***

Czytaj całość »

GALERIA LAUREATÓW KONKURSÓW

Obraz 1249

FUNDACJA im. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO

Obraz 1326

Strona Komisji Europejskiej po polsku

* Funkcjonuje specjalna strona internetowa Komisji Europejskiej w języku polskim. Zapraszamy do korzystania z jej treści TUTAJ

Staże i wizyty naukowe
w Parlamencie Europejskim

Pragnąc wnieść swój wkład w rozwój edukacji europejskiej i szkolenie zawodowe oraz umożliwić obywatelom poznanie zasad funkcjonowania instytucji, Parlament Europejski oferuje różne rodzaje staży i „wizyt naukowych” w Sekretariacie Generalnym PE oraz w innych instytucjach europejskich.

Czytaj całość »

Kalendarz

19 Listopada 2017
Niedziela
Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paweł i Seweryn
Do końca roku zostało
42 dni.

Ostatnia aktualizacja

0

Serdecznie witam na mojej stronie internetowej.
Mam nadzieję, że będą Państwo znajdować tutaj interesujące informacje, dotyczące mojej działalności
jako posła do
Parlamentu Europejskiego z Kujaw i Pomorza w dwóch kolejnych kadencjach obejmujących lata 2009-2019.

Zapraszam do moich profili         

 

***
W Parlamencie Europejskim:
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W "Zbliżeniach" TVP Bydgoszcz, poseł Janusz Zemke mówił o swoim stanowisku wobec przyjętej dziś przez Parlament Europejski w Strasburgu rezolucji ws. przestrzegania prawa w Polsce, 15 listopada 2017 r.

***
Wiadomości dnia:

Uczestnicząc w spotkaniu sołtysów i przewodniczących KGW gminy Mrocza, poseł Janusz Zemke wspólnie z burmistrzem miasta i gminy Leszkiem Klesińskim podziękowali i wręczyli kwiaty Renacie Holce w uznaniu 10-letniej aktywności
w KGW, fot. Irek Nitkiewicz, 17 listopada 2017 r.

***

W sali Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Mroczy odbyło się spotkanie otwarte mieszkańców gminy z posłem Januszem Zemke. Tematykę rozmowy wyznaczały kwestie podnoszone przez uczestników, m.in. pomoc dla ofiar nawałnicy, stawki płac  godzinowych dla polskich kierowców na unijnych drogach czy odbudowa transportu wodnego ze wsparciem funduszy Unii, fot. Irek Nitkiewicz, 17 listopada 2017 r.

***


Poseł Janusz Zemke spotkał się z seniorami w Domu Kultury w Nakle i wygłosił wykład na temat przyszłości Unii Europejskiej dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czytaj więcej..., fot. Irek Nitkiewicz, 17 listopada 2017 r.

***

O pracy w Parlamencie Europejskim i swoich inicjatywach
w regionie kujawsko-pomorskim poseł Janusz Zemke mówił podczas wywiadu dla Radia Nakło, który przeprowadził redaktor Dariusz Korbal w audycji "10 minut", fot. Irek Nitkiewicz, 17 listopada 2917 r.

***

Dzisiejszy cykl spotkań poselskich w Kujawsko-Pomorskiem Janusz Zemke rozpoczął od  Włocławka. Na fot. konferencja prasowa z udziałem władz miasta i SLD na temat przygotowywanej modernizacji dworca PKP w tym mieście, współfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej, czytaj więcej..., a także TUTAJ, fot. Piotr Kowal, 17 listopada 2017 r.

***

W Szkole Podstawowej w Strzelnie kontynuowany jest program bezpłatnej nauki języka angielskiego dla dzieci „Learning English is Fun”, jako jedna z inicjatyw prospołecznych posła Janusza Zemke. Zajęcia dla najmłodszych prowadzi wolontariuszka-nauczycielka angielskiego Katarzyna Matysiak, na lekcji której wizytę złożył asystent posła Tomasz Mokos, 16 listopada 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.


W "Rozmowie dnia" TVP Bydgoszcz redaktor Grażyna Rakowicz pytała regionalnych europosłów Kosmę Złotowskiego (PiS) i Janusza Zemke (SLD) o skutki rezolucji ws. praworządności w Polsce, przyjętej dziś w Strasburgu przez Parlament Europejski większością 438 głosów (152 było przeciw, 71 wstrzymało się od głosu, w tym polscy posłowie S&D), oglądaj nagranie całego programu TUTAJ,
15 listopada 2017 r.


***

W Strzelnie rozpoczęto kurs komputerowy dla grupy 9 seniorów wg. programu "Komputer oknem na świat", zajęcia prowadzi na zasadzie wolontariatu informatyk i zarazem dyrektor Szkoły Podstawowej Tadeusz Twarużek, czytaj więcej..., fot. Tomasz Mokos, 14 listopada 2017 r.

***

W dniu obchodów 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w imieniu Janusza Zemke, wieniec pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Grudziądzu złożyli asystent posła Tobiasz Kobyłecki oraz stażystka w biurze poselskim Małgorzata Stogowska, 12 listopada 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.


W programie "TAK czy NIE" w Polsat News, europoseł Janusz Zemke versus wiceminister MON Tomasz Szatkowski – komentowali m.in. sytuację obchodów święta państwowego 11 Listopada w Warszawie z niespodziewanym udziałem Donalda Tuska szefa Rady Europejskiej, cały program można obejrzeć TUTAJ, 10 listopada 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke spotkał się w swoim brukselskim biurze
z Tomaszem Lachowiczem – dyrektorem Stałego Przedstawicielstwa PKP SA przy Unii Europejskiej. Rozmowa dotyczyła projektu rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej w sprawie praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym oraz planowanej modernizacji dworca PKP we Włocławku, fot. Marek Tomczyk, 8 listopada 2017 r.

***

Przewodniczący koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Radziejowie Leszek Dąbrowski odwiedził inowrocławskie biuro Janusza Zemke, aby omówić działania związane z zbiórką podpisów pod projektem Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej ws. zmiany ustawy represyjnej
z 2016 r. Asystent Tomasz Mokos przekazał dla emerytów mundurowych w Radziejowie egzemplarze specjalnego dodatku do Dziennika Trybuna "NIEzasłużyliśmy", w którym znajduje się m.in. wywiad z Januszem Zemke, 8 listopada 2017 r.

***

W poniedziałek, w toruńskim biurze poselskim Janusza Zemke rozpoczął się kurs komputerowy dla seniorów "Komputer oknem na świat". Jest to już 96. kurs z tego cyklu w Toruniu. Zajęcia prowadzi Daria Czarnecka, studentka administracji na UMK w Toruniu, fot. Marek Jopp, 8 listopada 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke spotkał się dziś w swoim biurze
w Parlamencie Europejskim w Brukseli z prezesem Grupy Lubawa, Marcinem Kubicą, produkującą m.in. wyposażenie dla służb mundurowych. Spotkanie dotyczyło m.in. projektu rozporządzenia ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego, fot. Marek Tomczyk, 7 listopada 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke spotkał się w swoim brukselskim biurze
w Parlamencie Europejskim z Marcinem Piskorskim, prezesem Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Spotkanie dotyczyło m.in. planowanej inicjatywy legislacyjnej Komisji Europejskiej w sprawie zakazu reklamowania aptek, fot. Marek Tomczyk, 7 listopada 2017 r.

***

Wczoraj miesięczny staż w biurze posła Janusza Zemke rozpoczęły –  Justyna Jankowska i Paula Stońska, które przyjechały do Brukseli w ramach programu, organizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządowym "Europa Kujaw i Pomorza". Justyna pracuje w Urzędzie Miejsko-Gminnym w Solcu Kujawskim, a Paula w Urzędzie Miejskim
w Żninie. Celem stażu jest poznanie funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej i możliwości pozyskiwania środków unijnych dla samorządów lokalnych, fot. Marek Tomczyk, 7 listopada 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W "Faktach po południu" TVN24 poseł Janusz Zemke komentował dyplomatyczne zamieszanie  w MON i MSZ, związane z wypowiedzią o sytuacji w Polsce minister obrony Niemiec Ursuli von der Leyen, 4 listopada 2017 r.

***

Poniedziałek był zapewne dobrym dniem dla dwóch rodzin
z miejscowości Tonin, poszkodowanych skutkami sierpniowych nawałnic. W ramach akcji wspartej przez posła Janusza Zemke otrzymali komplety mebli i naczyń. Transport zapewniła Bydgoska Szkoła Wyższa, a pomagali m.in. asystenci posła Irek Nitkiewicz i Tomek Mokos, 31 października 2017 r.

***

Jak widać na zdjęciu – seniorki inowrocławianki z wielką uwagą chłoną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu osobistego komputera na rozpoczętym właśnie miesięcznym kursie
w biurze Janusza Zemke w Inowrocławiu. Zajęcia prowadzi asystent posła i autor fotografii Tomasz Mokos,  26 października 2017 r.

***

W grudziądzkim biurze poselskim Janusza Zemke dziewiętnasta z kolei grupa kursowa zakończyła zajęcia w ramach programu "Komputer oknem na świat". Wolontariusz-wykładowca Jakub Bukowski tak bardzo zainteresował grudziądzkich seniorów cyfrowym światem, że zdecydowali się niebawem kontynuować naukę na kursie II stopnia. Powodzenia!, fot. Tobiasz Kobyłecki, 26 października 2017 r.

***


Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj w Warszawie poseł Janusz Zemke wylosował dwa adresy e-mail osób z grona Zemke Team, które zaprosi do zwiedzenia Parlamentu Europejskiego i Brukseli
w dniach 2-6 grudnia 2017 r. Gratulujemy właścicielom adresów e-mail: phudorawa@...pl oraz kobra20@...pl, fot. Michał Welenc, 21 października 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W programie "TAK czy NIE" w Polsat News europoseł Janusz Zemke (SLD) i poseł Wojciech Skurkiewicz (PiS) dyskutowali na zadany temat, czyli "Czy dla dobra polskiej armii Antoni Macierewicz powinien zostać zdymisjonowany?". Oglądaj nagranie całego programu TUTAJ, 20 października 2017 r.

***

We Włocławku obchodzono jubileusz 65-lecia działalności koła Polskiego Związku Niewidomych. Piotr Kowal asystent posła Janusza Zemke wyróżniony został odznaką "Przyjaciel niewidomych", czytaj więcej..., fot. Promocjewloclawskie.pl, 20 października 2017 r.

***

Po przerwie wakacyjnej wznowione zostały zajęcia kursu języka angielskiego dla podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka Violetty i Adama Joppków w Bydgoszczy. Program edukacyjny posła Janusza Zemke "Learning English is Fun" realizować będzie wolontariuszka Anna Piątek-Soliman. Na fot. koordynator kursów, asystent posła Zbigniew Welenc z nowymi pomocami do nauki, 19 października 2017 r.

***

W Pałacu w Młodocinie (powiat żniński) świętowano jubileusz 40-lecia Klubu Seniora „Wrzos” z Barcina. Podczas uroczystości posła Janusza Zemke reprezentował jego asystent Tomasz Mokos, który przekazał gratulacje przewodniczącej klubu Anieli Nowik, czytaj więcej..., 18 października 2017 r.

***

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się
w Chełmży w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej, która świętuje jubileusz 50-lecia działalności. Podczas uroczystości posła Janusza Zemke reprezentował Marek Jopp, 
fot. Starostwo Powiatowe w Toruniu, 16 października 2017 r.

***

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się spotkanie europosłów z regionu Kujaw i Pomorza z członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Michałem Korolko
w sprawie ustalenia zasad i terminów organizacji płatnych staży w Parlamencie Europejskim dla samorządowców w roku 2018, czytaj więcej..., fot. Marek Tomczyk, 12 października 2017 r.

***

W Pałacu Młodzieży odbyło się Forum Naukowe "Bydgoszcz zdrowa, wolna od nałogów", III edycja. Organizatorem przedsięwzięcia jest Państwowa Inspekcja Sanitarna
w Bydgoszczy oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, poseł Janusz Zemke wspiera od początku tę inicjatywę, czytaj więcej..., 12 października 2017 r.

***

W swoim biurze w Brukseli, poseł Janusz Zemke spotkał się
z Grzegorzem Baczewskim – zastępcą dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan i sekretarzem Rady Dialogu Społecznego. Rozmowa dotyczyła aktualnych priorytetów agendy unijnej, istotnych z punktu widzenia Polski (m.in. kwestii delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym), fot. Marek Tomczyk, 11 października 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke spotkał się w Parlamencie Europejskim
w Brukseli z kolejną grupą samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego. Tym razem wśród zaproszonych gości było 20 pracowników urzędów powiatowych, gminnych
i miejskich z: Golubia-Dobrzynia, Mogilna, Bydgoszczy, Nakła nad Notecią, Wielkiej Nieszawki, Radziejowa, Rypina, Włocławka, Solca Kujawskiego i Obrowa, fot. Marek Tomczyk,
11 października 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke spotkał się w siedzibie Parlamentu Europejskiego z grupą samorządowców z Bydgoszczy i Torunia, którzy przebywają w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast "Open Days", fot. Marek Tomczyk, 10 października 2017 r.

***


W biurze poselskim Janusza Zemke w Toruniu zakończył się kolejny kurs komputerowy dla seniorów z cyklu "Komputer oknem na świat". Od rozpoczęcia tej formy edukacji w 2010 r. jest to już 95. kurs w Toruniu, Zajęcia prowadziła Angelika Bugalska, studentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, także autorka zdjecia, 10 października 2017 r.

***

W Tucholskim Ośrodku Kultury odbyła się inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem
w Tucholi. Podczas uroczystości zaproszonego posła Janusza Zemke reprezentował asystent Zbigniew Welenc, czytaj więcej..., 7 października 2017 r.

***

Bydgoski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem obchodził 56-lecie swej działalności, poseł Janusz Zemke wsparł wydanie rocznicowego biuletynu. Złotą Odznaką TWK wyróżniony został Ireneusz Nitkiewicz dyrektor biura poselskiego i bydgoski radny, współpracujący na co dzień z TWK, czytaj więcej..., fot. Aurelia Ratajczak, 7 października 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Eurodeputowani Ryszard Czarnecki (PiS) i Janusz Zemke (SLD) komentowali w "Faktach po Faktach" TVN24 na gorąco komunikat po spotkaniu prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws. ustaw o sądownictwie w Polsce. Janusz Zemke spostrzegł polityczne próby podziału ról na scenie politycznej w obozie PiS. spór o tempo zmian kadrowych w sądownictwie i niezgodność z Konstytucją RP proponowanych rozwiazań prawnych, zobacz nagranie wideo programu,
6 października 2017 r.

***

Dzisiaj, podczas konferencji prasowej w siedzibie Sejmu RP poinformowano o złożeniu zawiadomienia do Marszałka Sejmu
o zawiązaniu się Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM, którego celem jest zmiana represyjnej ustawy obniżającej świadczenia emerytom mundurowym, czytaj więcej..., 5 października 2017 r.

***

W sali audytoryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku odbyła się inauguracja roku akademickiego. Zasłużonym wręczono medale z okazji obchodów 15-lecia uczelni, a nowym studentom indeksy. Wykład inauguracyjny „Psychologia społeczna wobec społecznych podziałów: Jak skleić to, czego skleić się nie da?” wygłosiła prof. dr hab. Maria Lewicka. W uroczystości wziął udział Piotr Kowal asystent posła Janusza Zemke, fot. q4.pl, 5 października 2017 r.

***

W Piotrkowie Kujawskim odbyło się spotkanie organizacyjne dwóch grup kursantów, którzy od poniedziałku rozpoczną zajęcia w ramach projektu europosła Janusza Zemke „Komputer oknem na świat”. Poprowadzi je informatyk Arkadiusz Szczurowki. W spotkaniu uczestniczył asystent posła Tomasz Mokos, czytaj więcej..., 4 października 2017 r.

***

W Bukowcu (powiat świecki) wznowiono naukę języka angielskiego dla dzieci pierwszych klas szkół podstawowych. Dzieci uczą się bezpłatnie wg programu posła Janusza Zemke "Learning English is Fun". Zajęcia prowadzi nauczycielka-wolontariuszka Agnieszka Gwizdała, a pomieszczenie udostępniła biblioteka w Bukowcu. Nauczycieli, którzy chcieliby na zasadzie wolontariatu wyrównywać szanse edukacyjne dzieci – prosimy o kontakt: biuro.zemke@gmail.com,
4 października 2017 r.

***

Przez tydzień w Bydgoszczy przebywać będzie 16 młodych osób z Ukrainy w ramach projektu Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Szkoła Dyplomacji Kulturalnej, który jest realizowany pod honorowym patronatem posła Janusza Zemke, czytaj więcej..., fot. Mikołaj Hetzig, 3 października 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke przekazał upominki dla uczestników II Maratonu Puszczy Bydgoskiej, który odbył się 1 października. Organizatorką maratonu była Joanna Maciejewska-Błachewicz (na fot.). 140 biegaczy rywalizowało na dystansach 21+, 42+
i 60+ km, 2 października 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Po raz czternasty, od początku istnienia tej niepublicznej uczelni, poseł Janusz Zemke uczestniczył w inauguracji nowego roku akademickiego w Bydgoskiej Szkole Wyższej, która się ciągle rozwija, wprowadzając kolejne, potrzebne na rynku pracy kierunki, teraz np. pielęgniarstwo, filmik Ireneusz Nitkiewicz, 30 września 2017 r.

***

W Parlamencie Europejskim w Brukseli poseł Janusz Zemke spotkał się z grupą samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego – z Golubia-Dobrzynia, Radziejowa, Rypina, Obrowa, Złotnik Kujawskich i Mogilna. Wyjazd zorganizowało Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Podczas pobytu
w Brukseli, oprócz wizyty w Parlamencie, zaplanowano wiele spotkań dotyczących wspierania ze środków unijnych rolnictwa ekologicznego, fot. Marek Tomczyk, 29 września 2017 r.

***

W pomieszczeniach grudziądzkiego biura poselskiego Janusza Zemke rozpoczęto 19. już kurs komputerowy dla seniorów. Zajęcia poprowadzi wolontariusz Jakub Bukowski, fot. Tobiasz Kobyłecki, 27 września 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.


W Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce odbył się apel inaugurujący 51. Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku”. W uroczystości wziął udział Ireneusz Nitkiewicz dyrektor biura posła Janusza Zemke oraz asystenci Tomasz Mokos (filmik) i Zbigniew Welenc, czytaj więcej..., 27 września 2017 r.

***

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Sejmu RP posłowie do Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberadzki i Janusz Zemke dopominali się, by polski rząd wystąpił z wnioskiem do Komisji Europejskiej o pomoc dla województw dotkniętych klęską nawałnic. Frakcja S&D zdeklarowała popracie tego wniosku
w Parlamencie Europejskim. Tymczasem minęło już 8 z 12 tygodni na procedurę składania wniosku,
czytaj wiecej..., 25 września 2017 r.

***

W gronie członków i sympatyków lewicy w Lipnie, poseł Janusz Zemke mówił o aktualnej sytuacji politycznej w Unii Europejskiej i Polsce, o skutkach tzw. ustawy deubekizacyjnej, reinterpretacji historii, potrzebie zagwarantowania bezpieczeństwa Polski w ramach Unii Europejskeij oraz zbliżających się wyborach samorządowych, fot. Tomasz Mokos, 22 września 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke poprowadził dziś europejskie lekcje w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie i Zespole Szkół w Skępem, czytaj więcej..., fot. Tomasz Mokos, 22 września 2017 r.

***


Spotkanie z posłem Januszem Zemke w sali Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, mieszkańcy i działacze polityczni pytali
o miejsce Polski w Unii Europejskiej i jej bezpieczeństwo w Europie, o reparacje od Niemiec i sankcje wobec Polski, czytaj więcej..., fot. Tomasz Mokos, 21 września 2017 r.

***

W podziękowaniu za wspieranie ochrony zabytkowego Zamku Golubskiego, ufundowanie wycieczek do Brukseli dla zwycięzców turniejów rycerskich, sławiących region – posłowi Januszowi Zemke wręczono "Glejt dziękczynny Przyjaciela Zamku Golubskiego", fot. Tomasz Mokos, 21 września 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke poprowadził europejską lekcję dla grupy uczniów Zespołów Szkół nr 1 i 2 w Golubiu Dobrzyniu. Gospodarzem spotkania był Piotr Wiśniewski dyrektor ZS nr 1 im. Anny Wazówny, czytaj więcej..., fot. Tomasz Mokos, 21 września 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke spotkał się w Parlamencie Europejskim
w Brukseli z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim.
Według szacunkowych ocen straty
w województwie po ostatnich klęskach żywiołowych przekraczają 1,5 miliarda zł. W związku z tym, rozmowa dotyczyła pozyskania środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz zniwelowania skutków nawałnic
w regionie, fot. Marek Tomczyk, 19 września 2017 r.

***

W Bydgoszczy świętowano 125-lecie Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce i „Dzień Budowlanych”. Podczas uroczystości wręczono sztandar Związkowi Zawodowemu „Budowalni” Okręgu Kujawsko-Pomorskiego. Posła Janusza Zemke reprezentowali jego asystenci Zbigniew Welenc i Tomasz Mokos, czytaj więcej..., fot. Tomasz Mokos, 19 września 2017 r.

***

W sali Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębioroczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, z udziałem posła Janusza Zemke dyskutowano na temat: "Bezpieczeństwo Polski z perspektywy Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia", 16 września 2017 r.

***

Przez tydzień gościć będzie w Bydgoszczy grupa 3 nauczycieli
i 15 uczniów z polskiego gimnazjum w Niemenczynie na Litwie, którzy przyjechali w ramach 
projektu   „Polsko-litewskie ścieżki Marszałka Józefa Piłsudskiego w regionie kujawsko-pomorskim”. Jego autorką jest nauczycielka historii Ewa Jędrzejczak-Taranek ze Szkoły Podstawowej nr 35, a wsparł pomysł m.in. poseł Janusz Zemke. Młodzież z Litwy odwiedzi najpiękniejsze miejsca w regionie, a zamieszka w domach bydgoszczan, 16 września 2017 r.

***

Blisko 300 osób spośród emerytów mundurowych przybyło na spotkanie w sali przy Piotrkowskiej w Łodzi. Na scenie zasiedli m.in. gen. Marek Dukaczewski – zastępca pełnomocnika Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, europoseł Janusz Zemke – członek tegoż komitetu, gospodarze: przewodnicząca Rady Wojewódzkiej SLD Małgorzata Niewiadomska-Cudak, wiceprzewodniczący SLD w Łodzi Tomasz Trela oraz członkowie zarządu FSSM, 15 września 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.


Europoseł Janusz Zemke i prof. Przemysław Waingertner z IPN byli gośćmi "Rozmowy dnia" w TVP Łódź. Tematem programu była zapowiedź zmiany tzw. ustawy dezubekizacyjnej zdeklarowanej przez SLD, o czym Janusz Zemke mówił na kilku spotkaniach poselskich w Łodzi, zobacz nagranie rozmowy
w całości
TUTAJ, 15 września 2017 r.

***

Poseł do Parlamentu Europejskiego z SLD Janusz Zemke, wziął udział w posiedzeniu Rady Wojewódzkiej SLD z udziałem działaczy SLD i sympatyków lewicy w siedzibie tej partii w Łodzi, gdzie uczestniczył w debacie nt. tzw. ustaw dezubekizacyjnych, 15 września 2017 r.

***

Konferencją prasową przy Ławeczce Tuwima na ulicy Piotrkowskiej, poseł Janusz Zemke rozpoczął dzień spotkań poselskich w Łodzi. W konferencji udział wzięli także – przewodnicząca Rady Wojewódzkiej SLD Małgorzata Niewiadomska-Cudak oraz wiceprzewodniczący SLD w Łodzi Tomasz Trela, 15 września 2017 r.

***

W biurze poselskim Janusza Zemke w Toruniu rozpoczął się wrześniowy kurs komputerowy dla seniorów "Komputer oknem na świat". W sumie jest to już 95. kurs w Toruniu. Zajęcia prowadzi Angelika Bugalska, studentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Marek Jopp, 12 września 2017 r.

***

Po raz dwudziesty odbył się w Grudziądzu Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych "OPTAN 2017", poseł Janusz Zemke od kilku lat już wspiera tę inicjatywę
i zasiada w Komitecie Honorowym,
czytaj więcej..., fot. Tobiasz Kobyłecki, 11 września 2017 r.

***

W Parlamencie Europejskim w Brukseli, poseł Janusz Zemke wziął udział w posiedzeniu Komisji Transportu i Turystyki (TRAN), podczas którego omawiana była m.in. europejska strategia na rzecz inteligentnych systemów transportowych.
Na fot. rozmowa z przewodniczącą komisji, fot. Marek Tomczyk, 7 września 2017 r.

***

Rozstrzygnięta została IV edycja konkursu "Segregacja – to się opłaca", zorganizowanego dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w gminie Kcynia. Na fot. nagrodę dla zdobywców I miejsca – SP w Laskownicy wręcza burmistrz Kcyni Marek Szaruga, który wraz z posłem Januszem Zemke patronował konkursowi,
czytaj więcej..., fot. Robert Koniec,
4 września 2017 r.

***

Posłowie SLD do Parlamentu Europejskiego – Janusz Zemke
i Bogusław Liberadzki uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), podczas którego – z udziałem pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa – wymieniano poglądy na temat stanu przestrzegania praworządności w Polsce, czytaj więcej..., fot. Marek Tomczyk, 31 sierpnia 2017 r.

***

Pod pomnikiem "Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945" odbyły się toruńskie obchody 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
W imieniu posła Janusza Zemke i SLD Toruń wiązankę kwiatów złożyła delegacja w składzie: Marek Jopp, Dominik Stajnbart
i Janusz Dagow, fot. Marek Jopp, 1 września 2017 r.

***

To już ostatni, ósmy tego lata festyn osiedlowy w ramach "Wspólne wakacje w Bydgoszczy" – inicjatywa samorządowców SLD Lewica Razem, tym razem na osiedlu Szwederowo. Jak zawsze z udziałem posła Janusza Zemke, którego gadżety wręczano jako nagrody w wielu konkursach dla uczestników spotkań, zobacz więcej zdjęć Tomka Mokosa w GALERII, 31 sierpnia 2017 r.

***