Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/_kurs2/_news/19/3/2350/torun__zakonczono_45__kur.html

Toruń. Zakończono 45. kurs dla seniorów

Na początku lipca w toruńskim biurze posła Janusza Zemke już czterdziesta piąta grupa seniorów ukończyła zajęcia w ramach kursu ,,Komputer oknem na świat”.
 

Były one prowadzone przez praktykantkę w biurze poselskim Angelikę Dembowską, studentkę III roku politologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Współpraca pomiędzy prowadzącą zajęcia a uczestnikami przebiegała w miłej i rzeczowej zarazem atmosferze. Na zakończenie kursu praktykanta wręczyła im dyplomy ukończenia kursu podpisane przez europosła.

ad, fot. tk
Toruń, 9 lipca 2013 r.