Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/_kurs2/_news/19/3/2364/barcin__13_kursow_dla_sen.html

Barcin. 13 kursów dla seniorów w ciągu 2 miesięcy

Minęły zaledwie dwa miesiące odkąd w pracowni komputerowej w Barcinie rozpoczęto realizować program posła Janusza Zemke „Komputer oknem na świat”.

Przypomnijmy, iż 29 kwietnia br. o godzinie 14,3o nastąpiło otwarcie 25. w regionie pracowni komputerowej, w Barcinie przy ul. Mogileńskiej 5, na II piętrze, w sali nr 218.

Natalia Szwed i Włodzimierz Osuch (z prawej) z grupą kursantów

13 maja zainaugurowano zajęcia na pierwszym kursie, a 11 lipca raport z działalności obejmował już 13 zorganizowanych kursów, które ukończyło 65 osób!

Natalia Kachel (w środku) i Włodzimierz Osuch (z prawej)
z absolwentami kursu

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie udział społeczników, wolontariuszy, osób zaangażowanych w idee otwierania cyfrowego świata przed ludźmi z pokolenia 50+.

Julia Maria Piotrowska (w środku) i Włodzimierz Osuch (z prawej) z uczestnikami kolejne grupy kursowej

Opiekunem kursów od strony organizacyjnej był Włodzimierz Osuch, a zajęcia – bezpłatne dla uczestników – prowadziło 5 młodych mieszkanek Barcina: Natalia Kachel, Natalia Szwed, Martyna Kołodziejczak, Julia Maria Piotrowska – wszystkie ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie oraz Anna Kranz (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu) – wolontariuszka Pomorsko-Kujawskiego Zrzeszenia Samopomocy Obywatelskiej Sampo.

Anna Kranz (z prawej) z absolwentkami grupy, w której prowadziła zajęcia

Na zakończenie kursów, jego uczestnicy otrzymali dyplomy z podpisem europosła Janusza Zemke, a wymianie serdeczności z wykładowcami nie było końca. Ci drudzy zbierali pochwały za cierpliwość, przystępność przekazywanej wiedzy i oswajanie komputera.

Anna Kranz (z lewej) i Włodzimierz Osuch (z prawej) podczas zakończenia zajęć w kolejnej grupie uczestników kursu

Seniorzy nauczyli się wprawdzie podstaw obsługi tego nowoczesnego narzędzia komunikacji, ale potrafią korzystać z Internetu, pisać i wysyłać e-maile, komunikować się z rówieśnikami i rodziną poprzez portale społecznościowe. To wystarczy, by uniknąć wykluczenia społecznego i korzystać z dobrodziejstwa wirtualnego świata.

Natalia Szwed wręcza dyplomy uczestnikom grupy kursowej, w której prowadziła zajęcia

Teraz, kiedy seniorom komputer już niestraszny, zapewne sami będą doskonalić swe umiejętności – i taki jest cel programu „Komputer oknem na świat”. W Barcinie osiągnięty z powodzeniem.

Fot. Patrycja Pliszkowska (Sampo)

nim, Bydgoszcz, 1 sierpnia 2013 r.