Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/_kursy/_news/16/4/453/dzieci_w_gniewkowie_zakon.html

Dzieci w Gniewkowie zakończyły kurs angielskiego

13 czerwca br. został zakończony kurs języka angielskiego „English is fun” w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Gniewkowie.

 

Zajęcia były połączone z obchodami Dnia Dziecka, trochę spóźnionymi, ale dzieci miały taką ogromną niespodziankę, że oczekiwanie na moment wręczania słodkich upominków warty był uwiecznienia na kilku zdjęciach.

Uczniowie otrzymali torby ze słodyczami, które z zaciekawieniem rozpakowywali.W ramach ostatnich zajęć dzieci uczestniczyły w zgadywance słownej, której zadaniem było powtórzenie całego zasobu słownictwa, poznanego podczas kursu. Po tej zabawie grupa wraz z opiekunką - Moniką Seidel, w nagrodę poszła na spacer, który zakończył się konsumpcją lodowych pyszności.

Po spacerze, dzieci otrzymały dyplomy ukończenia kursu oraz upominki książkowe, które zawierały informacje z różnych dziedzin życia i miały zachęcić dzieci do dalszego rozwijania własnych umiejętności lingwistycznych. Do książek dołączony był słowniczek angielsko-polski ze słówkami przydatnymi do tłumaczenia informacji zawartych w książce.

Był to dzień pełen wrażeń oraz niespodzianek, więc po wręczeniu dyplomów odbyła się rozmowa dzieci z opiekunką o tym, co najbardziej podobało się na zajęciach.

Najsmutniejszym akcentem tego właśnie spotkania był wyrażany przez dzieci wielki żal na wieść, że to są ich ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym. Jednak po obietnicy powrotu do zajęć od września pojawił się uśmiech i radość.Myślę, że najlepszym podsumowaniem całego kursu są utrwalone na fotografii szczere uśmiechy dzieci, jako symbol podziękowania dla posła Janusza Zemke, i niecierpliwość, z jaką ta grupa dzieci będzie oczekiwała na rozpoczęcie dalszej części zajęć od nowego roku szkolnego.

Tekst i zdjęcia M.S., Gniewkowo, 15 czerwca 2010 r.