Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4446/mswia_o_realizacji_wniosk.html

MSWiA o realizacji wniosków w trybie Art. 8a

3.02.2018  Wyłączenie spod rygorów ustawy represyjnej na podstawie Art. 8a, wymaga od emeryta lub rencisty, zdesperowanego wizją starości spędzonej w ubóstwie, wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z upokarzającą prośbą o ten „akt łaski”.

Ponieważ na taki krok zdecydowało się kilka tysięcy naszych koleżanek i kolegów, w większości powołujących się na tzw. „krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 r.”, postanowiliśmy sprawdzić czy „decydent” przyjął jakieś konkretne algorytmy i kryteria określania owej „krótkotrwałej służby” i jak wygląda realizacja art. 8a tejże „ustawy” w praktyce.

https://www.fssm.pl/

MSWiA O REALIZACJI WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W TRYBIE ART. 8a USTAWY REPRESYJNEJ

Art. 8a ustawy represyjnej, dający urzędnikowi administracji rządowej (Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) prawo arbitralnego, jednoosobowego i w pełni uznaniowego decydowania o tym, który z byłych policjantów i funkcjonariuszy, objętych tą ustawą, zasługuje na emeryturę w pełnym wymiarze, a który nie, jest przepisem absolutnie kuriozalnym, nieznanym w państwie o kulturze europejskiej. Jest on całkowicie sprzeczny z podstawowymi zasadami demokratycznego państwa prawa.

Dodatkowo, wyłączenie spod rygorów ustawy represyjnej na podst. Art. 8a, wymaga od emeryta lub rencisty, zdesperowanego wizją starości spędzonej w ubóstwie, wystąpienia do owego urzędnika z upokarzającą prośbą o ten „akt łaski”.

Ponieważ na taki krok zdecydowało się kilka tysięcy naszych koleżanek i kolegów, w większości powołujących się na tzw. „krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 r.”, postanowiliśmy sprawdzić czy „decydent” przyjął jakieś konkretne algorytmy i kryteria określania owej „krótkotrwałej służby” i jak wygląda realizacja Art. 8a tejże „ustawy” w praktyce.

15 stycznia br. wystąpiliśmy w tej sprawie do MSWiA z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej.

O dziwo, wbrew naszym dotychczasowym doświadczeniom, ODPOWIEDŹ przyszła już wczoraj. Wynika z niej, że wprawdzie pojęcie „krótkotrwała służba” jest w ministerstwie doskonale znane, to do zdefiniowania tej „krótkotrwałości” żadnych konkretnych kryteriów nie przyjęto, czyli że nadal jest ona określana absolutnie dowolnie. Natomiast liczba wniosków, w rzeczywistości próśb, o ów swoisty „akt łaski”, rozpatrzonych pozytywnie i negatywnie, świadczy tylko o jednym – zdecydowaną ich większość, a może nawet wszystkie, Minister załatwi odmownie.

https://www.fssm.pl/mswia-o-realizacji-wnioskow-zlozonych-w-trybie-art_8a-ustawy-represyjnej

Przeczytaj cały tekst ODPOWIEDZI  MSWiA z 1 lutego 2018 r.

Dodano: 3 lutego 2018 r.