Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4450/inicjatywa_ustawodawcza_p.html

Inicjatywa Ustawodawcza poddana konsultacjom

5.02.2018 Obserwując stronę toku legislacji w Sejmie RP odnotowano dziś nowy wpis dotyczący projektu ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, zmieniającej zapisy ustawy represyjnej z 2016 r.

Na stronie Sejmu RP w zakładce "Prace Sejmu / wniesione projekty ustaw" w kolumnie "Stan aktualny" dopisano dziś informację o treści: "05-02-2018 – skierowany do konsultacji (SN, PG, KRRP, NRA, RDS, ZUS, RNZUS i PGRP)"

Poniżej link do tej strony. W chwili odczytywania informacji  projekt ustawy był pod poz. 17.


http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=8&Kol=D&Typ=UST