Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4641/nowe_interpelacje_w_sejmi.html

Nowe interpelacje w Sejmie RP

5.06.2018  Do Sejmu RP wpłynęły trzy kolejne interpelacje poselskie związane z sytuacją funkcjonariuszy i ich rodzin, dotkniętych skutkami ustawy represyjnej z grudnia 2016 r.

Interpelacja nr 22497
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
Zgłaszający:
Tomasz Jaskóła
Adresat:
minister spraw wewnętrznych i administracji
Data wpływu:
22-05-2018
Treści nie opublikowano!

***

Interpelacja nr 22566
w sprawie nierównego traktowania rodzin (małżonków, dzieci, rodziców) zmarłych funkcjonariuszy, emerytów, rencistów Policji przy wykupie lokali mieszkalnych (funkcyjnych) będących w dyspozycji MSWiA (wojewódzkich, powiatowych i miejskich komend Policji)
Zgłaszający:
Joanna Augustynowska
Ewa Drozd
Joanna Frydrych
Bożena Henczyca
Magdalena Kochan
Ewa Kołodziej
Rajmund Miller
Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Adresat:
minister spraw wewnętrznych i administracji
Data wpływu:
24-05-2018
Treści nie opublikowano!

***

Interpelacja nr 22739
w sprawie zmuszonych do odejścia ze służby w Policji tysięcy funkcjonariuszy
Zgłaszający:
Bożena Kamińska
Adresat:
minister spraw wewnętrznych i administracji
Data wpływu:
01-06-2018

Nie opublikowano!

Dodano: 5 czerwca 2018 r.