Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4824/opinia_prawna_ws__ekwiwal.html

Opinia prawna ws. ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy

3.12.2018  Zachęcamy do zapoznania się z opinią prawną dot. zgodności przepisów o ekwiwalentach za niewykorzystane urlopy z aktami wyższego rzędu.

Przedmiotem opinii jest analiza przepisów prawa regulujących ustalanie i wypłatę funkcjonariuszom Straży Granicznej ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy wypoczynkowe... pod kątem możliwości skierowania do Trybunału Konstytucyjnego...

https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/11/Opinia-ekwiwalent-SG.pdf