Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4838/apel___ciebie_tez_moze_to.html

APEL - CIEBIE TEŻ MOŻE TO SPOTKAĆ

17.12.2018 Dzisiaj przed wejściem do Komendy Głównej Policji kolportowany był Apel - "Ciebie też może to spotkać".

Podjęcie tej akcji wyjaśnia "Notatka służbowa". W treści ulotki czytamy:

POLICJANTKI I POLICJANCI !
FUNKCJONARIUSZKI I FUNKCJONARIUSZE SŁUŻB MUNDUROWYCH !
ŻOŁNIERKI I ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO !

16 grudnia mijają dwa lata od uchwalenia ustawy represyjnej drastycznie obniżającej emerytury i renty ponad 43 tysiącom funkcjonariuszy służb mundurowych.

Ustawa represyjna objęła każdego, kto chociażby jeden dzień przed 31 lipca 1990 roku służył w cywilnych i wojskowych instytucjach na rzecz tzw. państwa totalitarnego – chociaż Polska nigdy takim nie była. Zakres podmiotowy jej jest tak szeroki, że obejmuje również milicjantów, żołnierzy WOP, funkcjonariuszy BOR, więzienników, informatyków z PESELA, żołnierzy WSW itp.

Weryfikacja funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa była przeprowadzona w 1990 roku przez działaczy ówczesnej demokratycznej opozycji. Pozytywnie zweryfikowani UWIERZYLI PAŃSTWU i po 1990 roku służyli w Policji, Straży Granicznej, służbach specjalnych i innych formacjach mundurowych.

SŁUŻYLIŚMY WOLNEJ POLSCE I POLAKOM CZĘSTO Z NARAŻENIEM ŻYCIA I ZDROWIA.

POZBAWIONO NAS PRAWA DO SĄDU – ponad 27 tysięcy osób oczekuje na rozpatrzenie przez sąd odwołań. Rządzący liczą, że szybciej poumieramy niż rozpatrzą odwołania.

Ponad 6.5 tysiąca policjantów wystąpiło do MSWiA o zastosowanie trybu z art. 8a (krótkotrwała służba w PRL a po 1990 roku służba w Policji lub innych służbach z narażeniem życia i zdrowia) – niestety ani jeden przypadek nie został rozpatrzony pozytywnie. TO DOTYCZY WASZYCH NAUCZYCIELI, STARSZYCH KOLEŻANEK I KOLEGÓW.

Tysiące emerytów, rencistów mundurowych i ich rodziny zepchnięto na margines ubóstwa.

Dzisiaj MSWIA i MON obiecuje WAM korzystne zmiany emerytalne – nie wierzcie im, oszukają Was tak jak zrobili to z nami!!!

NIE WIERZ POLITYKOM PiS, KTÓRZY ŁAMIĄ KONSTYTUCJĘ

SŁUŻYLIŚMY W III RP, PIS ZŁAMAŁ KONSTYTUCJĘ – drastycznie obniżono nam emerytury. Z WAMI MOGĄ ZROBIĆ TAK SAMO!!!!

KOLEŻANKI I KOLEDZY:

1. Żądamy przywrócenia nam praw nabytych jako gwarancji zobowiązań państwa dla waszych emerytur w przyszłości.

2. Żądamy unieważnienia ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 rok.

3. Żądamy wycofania z Sejmu projektu rządowego ustawy represjonującej wojskowych za służbę w LWP.

4. Żądamy dotrzymania zobowiązań z lat 1990 – 2015 składanych wobec wojska i służb mundurowych przez rządy i parlamenty III RP.