Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/6/4753/rzecznik_praw_obywatelski.html

Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do ministra Z. Ziobro

06.09.2018 RPO wystąpił do Ministra Sprawiedliwości (22 sierpnia br.) w sprawie przewlekłości działań organów rentowych. Dowodzi, że obywatel jest bezradny wobec zwłoki w przekazaniu odwołania w sprawie renty sądowi. Rzecznik wnosi o zmianę prawa.

Osoby odwołujące się do sądu od decyzji w sprawie renty są bezradne, jeśli np. ZUS nie przekazuje ich odwołania sądowi w wyznaczonym terminie 30 dni.
Jest to ważne, gdyż postepowanie sądowe formalnie toczy się już od złożenia odwołania do organu rentowego, a przekroczenie tego terminu oznacza zwłokę.
Rzecznik Praw Obywatelskich opowiada się za stworzeniem środka prawnego, który pozwalałby obywatelowi na skuteczną reakcję wobec takiej przewlekłości postępowania.

Zobacz treść wystąpienia

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/obywatel-jest-bezradny-wobec-zwloki-organu-rentowego-w-przekazaniu-odwolania-sadowi-rzecznik-wnosi-o-zmiane-prawa