Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/7/4724/apel_prezydium_zarzadu_gl.html

Apel Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

09.08.2018  Poniżej Apel Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w sprawie udziału w wyborach samorządowych.

APEL PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Zbliżają się kolejne wybory do organów samorządu terytorialnego. Samorządy wpisały się na trwałe w polski krajobraz polityczny. Stwarzają one podstawę do rozwoju aktywności społecznej oraz budowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego. Wybory te mają fundamentalne znaczenie dla demokracji i w największym stopniu decydują o jakości życia każdego obywatela.

Nadchodzące wybory samorządowe mają znaczenie szczególne. Ich wynik będzie miał decydujący wpływ na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Sytuacja ta nakłada szereg obowiązków na wszelkie ogniwa Związku oraz na poszczególnych członków. Zmusza do zachowania szczególnej rozwagi.

Tegoroczne wybory samorządowe mogą decydować o przyszłości emerytów mundurowych. Wobec tych wyzwań nie wolno nam pozostać obojętnymi. Musimy obserwować zdarzenia zachodzące na scenie politycznej w kraju i wyciągać z nich daleko idące wnioski. Nie możemy pozostać obojętni, nie wolno poddawać się zniechęceniu, zmęczeniu społecznemu oraz niewierze w skuteczne działanie.

Nawiązujmy kontakty z lokalnymi komitetami wyborczymi, włączajmy się do ich pracy oraz wchodźmy do ich struktur. Zgłaszajmy kandydatów mających realne szanse na wybór do organów samorządu. Głosujmy na kandydatów rozumiejących sytuację emerytów i rencistów służb mundurowych.

Nawiązujmy kontakty z Komitetami Służb Mundurowych i podejmujmy z nimi współpracę. Delegujmy naszych przedstawicieli do komisji wyborczych, jako mężów zaufania oraz do zespołów monitorujących przebieg wyborów.

Przekonajmy członków naszych rodzin, sympatyków i znajomych do udziału w wyborach. Niech dotrze do nich, że udział w wyborach samorządowych to obowiązek każdego z nas, że to sprawa naszej przyszłości.

Zastanówmy się dobrze na kogo oddamy nasze głosy. Oddajmy głos na ludzi mądrych i odważnych, uczciwych i sprawiedliwych, którzy po uzyskaniu mandatu stanowić będą o sile samorządu lokalnego.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego!

NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYBORY, NIE POZWÓL, ABY KTOŚ WYBRAŁ ZA CIEBIE I DECYDOWAŁ O TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO