Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/9/4650/w_sprawozdaniu_rpo_o_prob.html

W sprawozdaniu RPO o problemach służb mundurowych

9.06.2018  Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowano sprawozdanie z działalności tego urzędu w roku 2017.

W obszernym tekście "Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich",  do pobrania w formacie pdf i docx na stronie https://www.rpo.gov.pl/pl/content/informacja-o-stanie-przestrzegania-wolnosci-i-praw-czlowieka-i-obywatela-w-2017-r

znajdują się akapity poświęcone między innymi problemom zwiazanym z ustawą dyskryminacyjno-eutanazyjną:

1. str. 470 - obniżenie świadczeń emerytalno rentowych byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwa;
2. str. 675-679 - problemy służb mundurowych.

Zachęcamy do czytania.

Dodano: 9 czerwca 2018 r.