Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4327/wloclawek__65_lecie_kola_.html

Włocławek. 65-lecie koła PZN

20.10.2017  We Włocławku obchodzono jubileusz 65-lecia działalności koła Polskiego Związku Niewidomych. Piotr Kowal asystent posła Janusza Zemke wyróżniony odznaką "Przyjaciel niewidomych".

16 września 1951 roku na Walnym Zebraniu bydgoskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych, podjęto decyzję o utworzeniu kół terenowych, aby bliższą opieką i pomocą objąć wszystkich niewidomych w regionie. W 1952 roku jako jedno z pierwszych powstało koło we Włocławku. Utworzono też koła w Toruniu, Grudziądzu, Chełmży i Świeciu.

Podczas włocławskich uroczystości osoby wspierające działania Związku wyróżniono odznakami ''Przyjaciel niewidomych''. Otrzymali je: Piotr Kowal asystent posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, Elżbieta Dynarska oraz Katarzyna Balcer z Fundacji ''Samotna Mama''.

Biuro Poselskie Janusza Zemke od niemal półtora roku aktywnie współpracuje z włocławskim kołem Polskiego Związku Niewidomych. Na tę współpracę składają się między innymi kolejne edycje kursów komputerowych „Komputer oknem na świat”, ale dostosowane do możliwości edukacyjnych osób niewidomych i niedowidzących oraz stały kontakt PZN z asystentem posła Piotrem Kowalem, którego efektem są kolejne realizowane w mieście inicjatywy, mające na celu usuwanie barier społecznych i architektonicznych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie osób z niesprawnością wzrokową.

Fot. Promocjawloclawskie.pl

Pk, Włocławek, 19 października 2017 r.