Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4460/posiedzenia_komisji_parla.html

Posiedzenia komisji parlamentarnych

25.01.2018 W Parlamencie Europejskim obradowały komisje stałe, w których pracuje poseł Janusz Zemke.

 

Poseł Janusz Zemke uczestniczył w posiedzeniu komisji TRAN, podczas której omawiano m.in.sprawy systemu pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, czytaj więcej...


W Parlamencie Europejskim w Brukseli – poseł Janusz Zemke wziął udział w posiedzeniu Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE). Porządek obrad obejmował m.in. informację na temat zagrożeń w funkcjonowaniu Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu. Posłowie zapoznali się również z informacją nt. nowej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, którą przedstawił szef misji USA przy Unii Europejskiej.

fot. Marek Tomczyk, 25 stycznia 2018 r.