Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4513/rozpowszechniono_w_ue_mat.html

Rozpowszechniono w UE materiały z konferencji w Brukseli

12.03.2018  Poseł Janusz Zemke poinformował, że zgodnie z zapowiedzią złożoną podczas konferencji 28 lutego br. – skierowano w imieniu jej uczestników list wraz z pozostałymi materiałami debaty – następującym osobom:

 

1. Jean-Claude JUNCKER – przewodniczący Komisji Europejskiej,

2. Frans TIMMERMANS – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej,

3. Thornbjorn JAGLAND – sekretarz generalny Rady Europy,

4. Vera JOUROVA – komisarz ds. sprawiedliwości KE,

5. Emili O'REILLY – europejski rzecznik praw obywatelskich,

6. Michael O'FLAHERTY – dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE,

7. Przewodniczący wszystkich 7 grup politycznych w PE (7 osób),

8. Przewodniczący komisji PE (LIBE, DROI, JURI, EMPL),

9. Posłowie do PE uczestniczący w konferencji (26 osób).

Jednocześnie, troje posłów-organizatorów konferencji ph. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", skierowało pismo informujące o jej przebiegu, następującej treści:

przeczytaj w formacie pdf: pismo do J.C. Junckera