Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4569/grudziadz__o_szansach_i_w.html

Grudziądz. O szansach i wyzwaniach stojących przed rolnictwem

14.04.2018 W grudziądzkim biurze posła Janusza Zemke odbyło się spotkanie dotyczące m.in. redystrybucji środków pochodzących z Unii Europejskiej w postaci dotacji i dofinansowań celowych dla rolnictwa.

Spotkanie adresowane było do rolników i osób zainteresowanych tematyką rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. Z inicjatywą takiego spotkania wyszła szefowa Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD w Grudziądzu Katarzyna Hapka.Na spotkanie z mieszkańcami powiatu grudziądzkiego zaproszono: specjalistę w branży rolnej, byłego posła lewicy Cezarego Olejniczaka, prezesa rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Grzybowie (obok Wrześni) Leszka Stawickiego oraz członka komitetu organizacyjnego Kongresu Wsi Polskiej w Unii Europejskiej – Tomasza Krzesińskiego. Warto nadmienić, iż współorganizatorem wspomnianego kongresu, który odbył się w listopadzie ubiegłego roku w Sejmie RP, była Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D) w Parlamencie Europejskim.

Podczas dyskusji poruszono szereg tematów bezpośrednio dotyczących podgrudziądzkich rolników. Szerokie spektrum  przywoływanych zagadnień wychodziło poza kwestie ekonomiczne. Żywą dyskusję, poza powracającym ciągle tematem różnic w dopłatach bezpośrednich, wywołały problemy spółdzielczości rolniczej, stanu infrastruktury terenów wiejskich czy choćby dostępu mieszkańców wsi do komunikacji zbiorowej.Długie rozmowy, których efektem było dojście do wspólnych wniosków, stały się doskonałym przykładem, jak ważna dla ludzi pracujących na co dzień w branży rolnej jest dyskusja i możliwość wyrażenia swojego zdania odnoszącego się do kierunków, w których powinno zmierzać polskie rolnictwo. Trzeba tylko, by dotarły do rządzących.


Tekst i fot. Tomek Mokos
Grudziądz, 13 kwietnia 2018 r.