Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4653/debata__dokad_zmierza_eur.html

Debata "Dokąd zmierza Europa?"

11.06.2018  Na łamach "Gazety Pomorskiej" ukazała się relacja red. Jacka Deptuły z debaty europosłów Kujaw i Pomorza na temat przyszłości Europy. Debata odbyła się 8 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

"Europosłowie i publiczność debatowali o przyszłości Unii"
Jaka będzie Europa? Dziś zapewne najtęższe głowy 27 państw Unii Europejskiej nie mają pojęcia. Wiadomo natomiast, jakie zagrożenia czekają Europejczyków. Trzej panowie „Z" to kujawskopomorscy
posłowie do Parlamentu Europejskiego: Janusz Zemke z SLD, Kosma Złotowski z KS i Tadeusz Zwiefka reprezentujący Platformę.

Eurodeputowany SLD lubi czasem podkreślać, że kiedy przychodzi im występować we trójkę, jedyny raz w życiu jest na czele w porządku
alfabetycznym. W piątek w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkali się trzej panowie „Z".

Była to debata z udziałem blisko stu mieszkańców Bydgoszczy,
w tym uczniów szkół średnich, czytaj więcej...

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.
(zapis transmisji na portalu Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce)

11 czerwca 2018 r.