Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4818/___gmina_pruszcz_po_100_l.html

„Gmina Pruszcz po 100 latach niepodległości”

30.11.2018 Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Dębowe Zacisze w Brzeźnie (gmina Pruszcz) zorganizowało konkurs fotograficzny.

Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dóbr kultury i tradycji, szczególnie w obrębie swej "małej ojczyzny".

Tematem konkursu było zatem ukazanie gminy Pruszcz po stu latach niepodległości.

W jury konkursu „Gmina Pruszcz po 100 latach niepodległości” zasiedli: Aleksandra Rosińska-Burek, Wanda Janek, Karolina Kwiatkowska i Maciej Różycki. Zwycięzców konkursu wyłoniono jednogłośnie.

Pierwsze miejsce przyznano za zdjęcie Krystyny Sieg z Gdańska (poniżej).Na drugim miejscu uplasował się Michał Dąbrowski ze Świecia, a na trzecim – Elżbieta Borysiewicz z Bydgoszczy.


Wyróżnienia otrzymali: Jerzy Sieg, Karolina Jędraszczak, Łucja Worek i Wanda Suliga.

Nagrodzone fotografie można oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu.

Ideę konkursu wsparł m.in. poseł Janusz Zemke, fundując nagrodę za I miejsce w postaci zewnętrznego dysku pamięci, na którym laureatka będzie mogła utrwalić wiele już zrobionych i zapewne sporo nowych fotografii.

Podziękowania posłowi Zemke przesłała prezes Stowarzyszenia Krystyna Kumkowska (na fot. obok), której życzymy wielu nowych pożytecznych dla środowiska inicjatyw.

(fot. dostarczone)

nim