Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4827/newsletter___podsumowanie.html

Newsletter - podsumowanie rocznej pracy posła J. Zemke

3.12.2018  Od kilku już lat, pod koniec roku, poseł wysyła do prawie 900 osób z grona ZEMKE TEAMU specjalny Newsletter (już z numerem 37), w którym informuję o mojej działaności poselskiej w mijających 12 miesiącach. Podobnie uczynił w tym roku, a Newsletter wysłany został w połowie listopada. Teraz publikujemy jego treść dla internautów.

"Szanowni Państwo.
Dobiega końca rok 2018. Przede mną jeszcze ostatnie miesiące drugiej kadencji posła do Parlamentu Europejskiego. Na 26 maja 2019 r. wyznaczono kolejne wybory. Mimo tego, przygotowałem dla Państwa, dla moich wyborców nowy kalendarz na cały 2019 rok. Mam nadzieję, że przyjmą Państwo ten upominek z życzliwością i wykorzystają na co dzień.

W związku z tym – jak dotąd, proszę o przesyłanie adresów pocztowych, pod które zechcą Państwo kalendarz otrzymać. (Przypominam, że nie archiwizujemy adresów z poprzednich lat, a te podane teraz będą służyły tylko tej jednorazowej rozsyłce). Adres można przesłać przez formularz kontaktowy strony internetowej www.zemke.pl lub bezpośrednio na e-mail: janusz.zemke@op.pl do 30 listopada br.

***
Wraz z końcem roku, zwracając się do członków grupy moich sympatyków ZEMKE TEAM – informuję o moich najważniejszych działaniach poselskich.

W Parlamencie Europejskim skupiałem się na pracy w komisjach, których jestem członkiem: Transportu i Turystyki (TRAN), Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE), w Komisji Spraw Zagranicznych (AFET), gdzie jestem zastępcą członka oraz grupie politycznej S&D (Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów), do której należą europosłowie SLD.

Podczas obrad plenarnych, dyskusjach w komisjach i interpelacjach poselskich wypowiadałem się m.in. w kwestiach: bezpieczeństwa Europy, uruchomienia Funduszu Solidarności Europejskiej w celu szybkiej wypłaty pomocy ofiarom sierpniowej nawałnicy w Kujawsko-Pomorskiem; wsparłem działalność inwestycyjną wpływającą na ograniczanie zużycia paliwa przez nowoczesne samoloty i poszukiwanie paliw alternatywnych; zabiegałem o poprawę stanu środowiska naturalnego i promowania energii ze źródeł odnawialnych. Poparłem wszystkie inicjatywy i projekty, które zapewniają realne wsparcie dla czystych ekologicznie pojazdów i ograniczania emisji CO2. Uważam, że musimy finansowo wspierać, także ze środków budżetu UE, innowacje technologiczne.

Opowiedziałem się za stosowaniem instrumentów pomocy migrantom na miejscu w ich państwach (Jordania. Liban, państwa Zachodnich Bałkanów). Za wspieraniem tam inwestycji pomocowych przez Europejski Bank Inwestycyjny. Mówiłem o działaniach zapobiegających terroryzmowi. Wiele wniosków sformułowałem odnośnie do warunków europejskiego transportu i ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach. Jedynym skutecznym sposobem przełamania problemów komunikacyjnych jest, moim zdaniem, wprowadzenie efektywnego i zintegrowanego europejskiego obszaru transportu. Uznałem, że szczególnie ważne byłoby rozszerzenie usług kolejowych oraz żeglugi śródlądowej i likwidacja istniejących jeszcze barier technicznych, organizacyjnych i prawnych.
Zwracałem uwagę na nowe problemy w lotnictwie cywilnym, jak np. unikanie kolizji z bezzałogowymi statkami powietrznymi i zwiększenie odporności na ataki cybernetyczne.

Wypowiadałem się na temat funkcjonowania systemu Schengen dla zapewniania coraz większego bezpieczeństwa Europejczyków, poprzez współpracę policji i wymiarów sprawiedliwości oraz skuteczne użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen.
Mówiłem też o szansach Europy na większą autonomię w zakresie bezpieczeństwa i obrony w ramach stałej współpracy strukturalnej PESCO.

Z ramienia frakcji politycznej S&D zostałem posłem-sprawozdawcą, nadzorującym proces legislacyjny trudnego tematu, jakim jest uregulowanie warunków transportu zwierząt na obszarze Unii Europejskiej.

W 2018 roku utrzymywałem liczne kontakty z wyborcami, zarówno podczas spotkań poselskich, jak i zapraszając mieszkańców (głównie Kujaw i Pomorza, ale także delegacje z województw łódzkiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego) w ponad 50-osobowych grupach do Brukseli (22–26 czerwca oraz 1–5 grudnia) i Strasburga (14–18 kwietnia). Do każdej z nich zapraszałem po 2 osoby z grona ZEMKE TEAMU, których adresy losowałem. Wyjechały osoby z Bydgoszczy, Inowrocławia, Włocławka, Kowalewa Pomorskiego, Kcyni, Kamienia Krajeńskiego. Zapraszałem także reprezentantów „Spotkań Pokoleń” z Bydgoszczy, Chojnic, Dobrcza, Łochowa, Sępólna Kraj., Żnina. W Brukseli i Strasburgu przyjąłem ponadto 14 grup przejazdowych, zmierzających do innych miejsc docelowych w Europie, z jednodniowym programem pobytu (nauczyciele, samorządowcy).

Spotkania poselskie (z młodzieżą, samorządowcami, dziennikarzami, słuchaczami uniwersytetów trzeciego wieku i kursów komputerowych, otwarte z mieszkańcami, działaczami lewicy) odbywałem zarówno na terenie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego (Aleksandrów Kujawski, Bydgoszcz, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Inowrocław, Janikowo, Kcynia, Koronowo, Lipno, Mała Nieszawka, Mogilno, Mrocza, Nakło, Radziejów, Skępe, Solec Kuj., Strzelno, Szubin, Świecie, Toruń, Turzyn, Wielgie w pow. lipnowskim, Wieniec Zdrój, Włocławek, Żnin), jak i województw: dolnośląskiego (Wrocław), lubuskiego (Łagów), łódzkiego (Łódź), świętokrzyskiego (Ostrowiec Świętokrzyski), warmińsko-mazurskiego (Olsztyn, Ostróda, Iława, Soczewka k. Płocka), lubelskiego (Lublin), podkarpackiego (Rzeszów) oraz w Warszawie.

Szczególnie interesującą formą edukacyjną były tzw. europejskie lekcje dla młodzieży szkolnej (np. w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy, gimnazjum w Janikowie i ZSO w Solcu Kuj.), także z wykorzystaniem techniki Skype.

Liczne spotkania miały miejsce w okresie kampanii wyborczej do samorządów, gdzie wspierałem lewicowych kandydatów na radnych lokalnych rad i sejmików województw.

Na stronie internetowej www.zemke.pl od 2009 r. prowadzony jest „Poradnik dla emerytów mundurowych…” (zawierający dziś pół tysiąca publikacji). Jeszcze jako poseł na Sejm RP występowałem przeciwko poprzedniej tzw. ustawie dezubekizacyjnej. Przyjęta w grudniu 2016 r. kolejna represyjna ustawa, łamiąca zasady prawa oraz polskiej konstytucji, wprowadzająca ponownie odpowiedzialność zbiorową, ożywiła moje kontakty z pokrzywdzonymi, piszącymi liczne listy z prośbami o pomoc prawną czy interwencję (zobacz też zakładkę „Internauci piszą”). Szeroko informowałem o możliwościach odwoławczych od krzywdzących decyzji ZER. Odbyłem wiele spotkań w środowiskach emerytów b. służb mundurowych, także jako członek Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.

Byłem (obok europosłów S&D Bogusława Liberadzkiego i Krystyny Łybackiej) inicjatorem i współorganizatorem publicznego wysłuchania w Parlamencie Europejskim w Brukseli (26 lutego 2018 r.) pt. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce". Razem z FSSM i SLD, 50-osobową delegacją pokrzywdzonych emerytów z Polski udało się zainteresować problemami związanymi z ustawą szerokie europejskie grono decydentów z komisji PE i kierownictwa KE. Najważniejsze pytania o realizację krzywdzącej ustawy zadałem także premierowi Polski Mateuszowi Morawieckiemu podczas debaty w Parlamencie Europejskim w lipcu 2018 r.

W biurach poselskich w Brukseli i Strasburgu w 2018 roku 10 osób odbyło staże europejskie – byli to studenci uczelni kujawsko-pomorskich, ale także z Ukrainy oraz pracownicy samorządowi, których staże współorganizował Marszałek Województwa i Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”. W biurach krajowych programy stażowe zrealizowało 12 studentów.

W biurach i punktach informacyjnych z ulokowanymi tam pracowniami komputerowymi kontynuowane były kursy komputerowe dla seniorów „Komputer oknem na świat”, przy czym prowadzono także specjalne edycje np. wspólnie z Polskim Związkiem Niewidomych (Włocławek), organizatorami uniwersytetów trzeciego wieku (Bydgoszcz, Chełmno, Solec Kujawski). W 2018 r. pracownie w Strzelnie, Tucholi, Osieku, Piotrkowie Kuj. służyły kursantom w mniejszych miejscowościach, a absolwentom pierwszych szkoleń pozwalały także doskonalić wiedzę na kursach II stopnia, np. w Bydgoszczy, Chełmży, Grudziądzu, Solcu Kuj., Włocławku, Inowrocławiu. Szczególnie aktywnie działalność kursową prowadziło biuro poselskie w Toruniu. Warto podkreślić, że zajęcia na kursach (co najmniej 16-godzinnych) prowadzili wolontariusze – studenci, asystenci posła, nauczyciele informatyki, których w nagrodę zapraszałem na wyjazdy do Brukseli i Strasburga.

Realizowane były kursy języka angielskiego dla dzieci w ramach programu „Learning English is Fun”, tym razem np. w Bydgoszczy dla podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka, w gimnazjum dla dzieci ze Strzelna czy w bibliotece dla najmłodszych uczniów w gminie Bukowiec.

Sprawowałem patronat nad licznymi konkursami i olimpiadami popularyzującymi wiedzę europejską, np. ogólnopolską i wojewódzką olimpiadą statystyczną w Bydgoszczy, konkursami dla młodzieży szkolnej we Włocławku, Grudziądzu, Toruniu czy Żninie, I Kujawsko-Pomorskim Festiwalem Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Łochowie, VII Regionalnym Przeglądem Piosenki „King of the Stage” w Radziejowie.

Obejmowałem patronatem wiele inicjatyw, jak np. „Wykręć z nami 650 km na 650-lecie Koronowa”, przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, m.in.: „Mogileńskie dyktando”, akcję „Segregacja, to się opłaca” w Kcyni, festyny osiedlowe w Bydgoszczy, „Biegi Uliczne - Memoriał Jana Schmeltera” w Chełmnie, biegi charytatywne i maratony tematyczne, imprezy piłkarskie, pływackie, itp. Ponadto – konkursy i akcje charytatywne z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – w Anielinach, Sadkach, Solcu Kujawskim czy Łochowie, projekt „Bydgoszcz–Niemenczyn (Litwa). Z miłości do polskości” oraz olimpiadę przedszkolaków w Sępólnie Krajeńskim, Paradę Schumana we Włocławku. Niejednokrotnie laureaci konkursów, nad którymi sprawowałem patronat otrzymywali w nagrodę zaproszenie do Brukseli.

Jak co roku, dla 200 samorządowców z woj. kujawsko–pomorskiego zorganizowałem w Bydgoszczy seminarium pn. „Perspektywy Unii Europejskiej” (16–17 czerwca), sam uczestniczyłem jako prelegent w konferencji „Polska w Europie, Europa w Polsce” 19 maja w Warszawie, debacie europosłów w Bydgoszczy „Dokąd zmierza Europa” 8 czerwca oraz seminarium europejskim w Łagowie 20 lipca.
Licznie występowałem w mediach telewizyjnych, radiowych i na łamach gazet, gdzie wypowiadałem się na tematy związane z bezpieczeństwem Polski i Europy, organizacją i zarządzaniem w armii oraz komentowałem bieżące wydarzenia polityczne.

Tak, w największym skrócie wyglądała moja aktywność poselska w mijającym roku. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.zemke.pl (na której odnotowano w listopadzie 12 milionów odwiedzin) oraz na profilu Facebooka, na które zapraszam.
Życząc Państwu zdrowia i spokoju, mimo czekających nas gorących wyborczych wydarzeń – w Nowym 2019 Roku, serdecznie pozdrawiam

Janusz Zemke

***