Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4867/strasburg__wystapienia_po.html

Strasburg. Wystąpienia posła J. Zemke w debatach PE

17.01.2019  Podczas plenarnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (14-17 stycznia), poseł Janusz Zemke zabrał głos w następujących sprawach:

 

Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy

– Proponowana dyrektywa ma poprawić wykorzystanie najmowanych samochodów, gdyż obowiązujący system jest skomplikowany i biurokratyczny. Za najważniejszą zmianę uważam rezygnację z istniejącej, póki co i często wykorzystywanej możliwości ograniczania użytkowania najmowanych pojazdów w przypadku przewozów na własny rachunek.

Rozwiązanie to było krytykowane w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Słusznie zatem, że od niego odstąpimy. Dodatkowo użytkowanie pojazdu najętego w innym państwie Unii Europejskiej ma być dozwolone do 4 miesięcy, aby przedsiębiorstwa mogły szybko reagować na czasowy wzrost zapotrzebowania na ich usługi transportowe, co zdarza się przykładowo sezonowo w transporcie płodów rolnych.

Nadto, rozwiązanie to umożliwi sprawne zastępowanie pojazdów uszkodzonych na pojazdy nowsze. Przedłożone zmiany są zatem zgodne z oczekiwaniami przewoźników, w tym z Polski. Poprawią one efektywność wykorzystania środków transportu drogowego, co będzie także korzystne dla ochrony środowiska.

Tymczasowy unijny dokument podróży


– Z przekonaniem poparłem wniosek w sprawie wspólnego unijnego tymczasowego dokumentu podróży. Możliwość otrzymania takiego dokumentu stanowi jedno z praw wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Na jego mocy, mogą się oni zwracać do ambasady lub konsulatu dowolnego państwa członkowskiego UE, gdy potrzebują pilnej pomocy prawnej poza terytorium Unii, a ich własne państwo nie ma tam swojego przedstawicielstwa dyplomatycznego. Wówczas funkcjonujące na tym terenie ambasady czy konsulaty innego państwa unijnego, są zobowiązane do udzielenia wsparcia prawnego, takiego samego jak swoim obywatelom.

Mogą korzystać z tego rozwiązania obywatele Polski, którzy często podróżują na inne kontynenty, a Polska nie ma tam swoich przedstawicielstw dyplomatycznych. Wspólny, unijny tymczasowy dokument podróży jest wyrazem solidarności całej UE. Stanowi też wymierną korzyść dla każdego obywatela Unii w przypadku, gdy paszporty lub dokumenty podróży zostały skradzione, zagubione lub zniszczone. Niestety, czasem tak się zdarza, a wówczas można liczyć na pomoc wszystkich ambasad i konsulatów państw UE.

MT
Strasburg, 17 stycznia 2019 r.