Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/aktualnosci/_news/1/232/77/polroczne_podsumowanie_ka.html

Półroczne podsumowanie kadencji europosła

Od wyborów do Parlamentu Europejskiego mija właśnie pół roku. Dobry to czas na pierwsze podsumowanie działalności posła
w Parlamencie Europejskim.
 

Janusz ZEMKE jest członkiem dwóch stałych podkomisji: Bezpieczeństwa i Obrony oraz Praw Człowieka, a także zastępcą członka w komisjach: Transportu i Turystyki oraz Spraw Zagranicznych.

Z ramienia grupy politycznej Postępowego Sojuszu Socjalistów
i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D), w podkomisji Praw Człowieka - pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

Zakres działania powyższych komisji zasadniczo wpływa na inicjatywy i wystąpienia Janusza Zemke.

Podczas posiedzeń plenarnych, poseł zabierał głos 9 razy, m.in.
w debacie nad przyjęciem projektu budżetu ogólnego na rok 2010, gdzie wsparł projekt dotyczący zwiększenia do 245 mln euro środków na politykę obronną Unii Europejskiej (środki te przeznaczone będą m.in. na programy technicznej modernizacji,
w czym będą mogły także uczestniczyć polskie podmioty).

Poseł Janusz Zemke w sali obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Poseł występował także w debacie poświęconej zwiększeniu efektywności misji Unii Europejskiej w Somalii oraz przygotowaniom posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz Szczytu UE/USA.

W debacie związanej z funkcjonowaniem Europejskiej sieci prewencji kryminalnej zwrócił szczególną uwagę na konieczność wzmożonej ochrony informacji niejawnych i różnych danych wrażliwych przekazywanych przez Europol i służby specjalne innym podmiotom, w tym krajom trzecim.

Janusz Zemke skierował pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie przeznaczenia większej ilości środków finansowych dla studentów przygotowujących się do roli nauczycieli języków obcych w szkołach tworzonych w miastach na granicy między państwami wewnątrz Unii Europejskiej.

Poseł Janusz Zemke zgłosił wraz z innymi polskimi deputowanymi poprawki do rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE na kopenhaską Konferencję w sprawie Zmian Klimatu, które stanowiły odzwierciedlenie stanowiska polskiego Rządu.

Ponadto, podpisał - wraz z innymi 13 eurodeputowanymi z Polski, Czech i Austrii - deklarację do Komisji Europejskiej i komisarzy Unii Europejskiej w sprawie konieczności dokończenia budowy autostrady Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń, w ramach tworzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Na terytorium Polski autostrada będzie przebiegała przez województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie oraz śląskie.

Pierwsza oficjalna delegacja z Kujawsko-Pomorskiego na wspólnym zdjęciu z posłem J. Zemke w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Janusz Zemke zaprosił do Brukseli – na przełomie listopada
i grudnia br. dwie 50-osobowe delegacje z województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawicieli samorządów lokalnych, przygotowujących się do kolejnych wyborów, młodzież działającą
w ramach szkolnych klubów europejskich a także działaczy SLD oraz sympatyków lewicy.

Współpracownicy J. Zemke w Brukseli. Z prawej - asystent w PE Marek Tomczyk, obok Wojciech Cilińdż, stażysta z Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Realizując przedwyborcze deklaracje – poseł wdraża projekt staży studenckich w swoich biurach w kraju oraz w Brukseli. Obecnie,
w biurze posła w Brukseli przebywa, w ramach stażu, dwójka młodych ludzi ze Świecia i Bydgoszczy, którzy wspierając posła
w jego pracy, mają również okazję zapoznać się z warunkami wykonywania mandatu, funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego, jego strukturą i kompetencjami oraz uczestniczą
w pracach parlamentarnych komisji.

W pieciu najwiekszych miastach Kujawsko-Pomorskiego (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław, Grudziądz) uruchomione zostały biura posła, zaś w pozostałych powiatach - tworzone są punkty informacyjne. Ich głównym zadaniem jest popularyzacja wiedzy
o Unii Europejskiej i jej instytucjach, o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego oraz wspieranie proeuropejskich przedsięwzięć, szczególnie wśród młodzieży. Sa one także gwarancją utrzymywania stałych więzi posła z wyborcami i uwrażliwienia na lokalne problemy, które można rozwiązywać poprzez wykorzystywanie unijnych środków i możliwości decyzyjnych.

Ogłoszony został konkurs plastyczny dla młodzieży ph. "Kujawsko-Pomorskie w Unii Europejskiej", który niebawem będzie rozstrzygnięty.

Z inicjatywy posła, w dniach 12-13 grudnia br. w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się konferencja "Samorząd lokalny a Unia Europejska", na którą zaproszona została grupa 70. samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas uroczystości odsłonięcia tablic z tegorocznymi "Bydgoskimi Autografami". Obok J. Zemke, laureaci - Irena Santor i Radosław Sikorski.
Z prawej - prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz.

Na marginesie dodajmy, iż poseł Zemke zwyciężył w kategorii „Kogo będzie najbardziej brakowało na Wiejskiej” w dorocznym rankingu polityków tygodnika „Polityka”, został jednym z laureatów plebiscytu „Gazety Pomorskiej” pt. Poker Pomorskiej 2009, a 6 grudnia br. odsłonięta została płyta na ul. Długiej w Bydgoszczy z jego autografem. Wyróżnienie to, nadawane przez Kapitułę Bydgoskich Autografów, jest wyrazem uhonorowania ludzi zasłużonych dla Bydgoszczy.

(MT, nim, Bruksela, Bydgoszcz, 6 grudnia 2009 r.)