Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/6/592/wymiana_stazystow_w_bruks.html

Wymiana stażystów w Brukseli

30 września br. swój staż w brukselskim biurze posła Janusza Zemke zakończyły studentki z województwa kujawsko-pomorskiego – Małgorzata Potęgowska i Aleksandra Orlińska. Tymczasem od początku października w biurze poselskim pracuje już kolejna dwójka stażystów – Wojciech Deptuła i Karol Kłosowski.

Wojtek Deptuła jest studentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W lipcu powrócił z Portugalii, gdzie przez rok studiował na lizbońskim uniwersytecie w ramach wymiany studenckiej programu Sokrates-Erasmus.
W swoim doświadczeniu ma również blisko dwuletni staż w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Wojtek może pochwalić się udziałem w wielu akademickich projektach i konkursach.
Był między innymi koordynatorem uniwersyteckiego projektu badawczego „Prawo narkotykowe i prawa człowieka”. Ponadto jako członek Zespołu Prawa Międzynarodowego „Ius Gentium” przy Wydziale Prawa i Administracji UW pracował przy organizacji seminariów i warsztatów naukowych.

Drugi ze stażystów, Karol Kłosowski, jest obecnie studentem dwóch uczelni. Swój czas dzieli na studiowanie prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz administracji na bydgoskim Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Mimo wielu obowiązków uczelnianych Karol znajduje jeszcze czas na inną działalność. Jest członkiem Rady Wydziału Humanistycznego UKW oraz wiceprzewodniczącym Samorządu Studenckiego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych UKW. Jak sam przyznaje interesuje go dziennikarstwo i prawo prasowe. Ma już na koncie współpracę z redakcjami lokalnych mediów (Gazeta Pomorska, Tygodnik Tucholski, TVP oddz. w Bydgoszczy), a obecnie swoje zainteresowania rozwija w Radiu Uniwersytet działającym przy UKW.

Wojciech Deptuła i Karol Kłosowski będą pracować w Brukseli do końca października br.

Tomasz Puławski
asystent posła ds. staży studenckich

Bydgoszcz, 4 października 2010 r.