Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/6/634/ostatni_w_2010_r__stazysc.html

Ostatni w 2010 r. stażyści rozpoczęli przygodę w Brukseli

Od 8 listopada br. w biurze posła Janusza Zemke w Brukseli pracuje dwóch nowych stażystów. Są to Mateusz Pałczyński oraz Karol Jóźwiak.

 

Mateusz Pałczyński pochodzi z Grudziądza, ale studiuje na Bydgoskiej Szkole Wyższej. Swój czas stara się dzielić pomiędzy dwa kierunki studiów inżynierskich – logistykę oraz zarządzanie i inżynierię produkcji. Mateusz ma także doświadczenie w działalności studenckiej. Jest aktywnym członkiem samorządu studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej, gdzie przez blisko dwa lata sprawował funkcję przewodniczącego.

Karol Jóźwiak mieszka na co dzień w Mogilnie, jednak swoją akademicką karierę związał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karol jest absolwentem studiów licencjackich na kierunku europeistyka, a obecnie kontynuuje naukę na III roku prawa. Swoje zainteresowania koncentruje wokół różnych dyscyplin i aktywności, ale jak sam przyznaje bardzo interesuje go polskie prawo karne. Warto odnotować niecodzienne sukcesy Karola, który jest między innymi laureatem konkursu krasomówczego w języku angielskim "International Public – Speaking Competition".

Studenci z kujawsko-pomorskiego będą pracowali u boku eurodeputowanego do 9 grudnia. To już ostatnia w tym roku para studentów w brukselskim biurze posła Janusza Zemke. Następni stażyści przyjadą do Brukseli już w nowym roku.

Tomasz Puławski
asystent posła Janusza Zemke

Bydgoszcz, 9 listopada 2010 r.