Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/6/665/nowy_nabor_na_staze_u_eur.html

Nowy nabór na staże u europosła J. Zemke

Poseł Janusz Zemke ogłasza kolejny, trzeci już nabór kandydatów na staże europejskie w zagranicznych i krajowych biurach poselskich. Nabór kandydatów potrwa do 17 grudnia br.

W tym czasie chętni do odbycia stażu powinni przesłać na adres t.pulawski@onet.eu swoje CV oraz list motywacyjny. Każdy, kto prześle swoją aplikację otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia dokumentów oraz informację o dalszym procesie wyboru kandydatów.

Program staży europejskich, organizowanych przez posła Janusza Zemke, rozpoczął się w październiku 2009 roku.

Do tej pory w stażach uczestniczyło 26 osób z naszego regionu, w tym 15 z nich miało możliwość odbywać staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Podczas staży zagranicznych studenci poznają „od środka” mechanizmy działania Parlamentu Europejskiego, uczestnicząc w posiedzeniach komisji Parlamentu oraz biorąc udział w wielu spotkaniach poświęconych kreowaniu polityki europejskiej. W ramach staży krajowych stażyści biorą aktywny udział w bieżących pracach biur poselskich, odpowiadając za organizację wielu przedsięwzięć, takich jak: kursy języka angielskiego dla dzieci, bezpłatne porady prawne oraz konkursy wiedzy o Unii Europejskiej.

Staże w biurach europosła Janusza Zemke są skierowane do studentów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy studiują na uczelniach w regionie. Kandydatów na stażystów poszukujemy wśród studentów określonych kierunków – politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego, europeistyki, logistyki, transportu oraz turystyki i rekreacji.
Kandydaci aplikujący o przyjęcie na staż powinni osiągać dobre wyniki w nauce, a także wykazywać się aktywnością społeczną i obywatelską, wykraczającą poza obowiązki akademickie.

Warunkiem przyjęcia na staż będzie także dobra znajomość języka angielskiego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zadawania pytań oraz przesyłania swoich aplikacji na adres e-mail: t.pulawski@onet.eu

Asystent posła ds. staży

Tomasz Puławski

Bydgoszcz, 29 listopada 2010 r.

Załączniki:

STAŻ EUROPEJSKI W KRAJOWYCH BIURACH
JANUSZA ZEMKE - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


Janusz Zemke – poseł do Parlamentu Europejskiego ogłasza nabór kandydatów na staże w biurach eurodeputowanego w województwie kujawsko-pomorskim.

O przyjęcie na staż mogą ubiegać się studenci, którzy:

Charakterystyka stażu:

Staż odbywać się będzie w jednym z krajowych biur posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke. Biura poselskie mieszczą się w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu oraz w Inowrocławiu.
Staż europejski będzie trwał 2 miesiące. Za każdy miesiąc stażysta będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 200 EUR.
W okresie trwania stażu stażysta będzie zobowiązany do uczestnictwa w pracach biura poselskiego. Podczas stażu uczestnik weźmie udział w wydarzeniach i akcjach organizowanych i współorganizowanych przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego.

Stażyści, którzy w trakcie stażu w biurze krajowym wykażą się dużym zaangażowaniem i aktywnością mogą otrzymać propozycję stażu w biurach eurodeputowanego w Brukseli i Strasburgu.

Szczegółowe zasady odbywania stażu oraz obowiązki i zakres zadań wykonywanych przez stażystę są określone w Regulaminie Staży Studenckich oraz w Indywidualnym Planie Stażu Europejskiego.

Nabór:
Wnioski o przyjęcie na staż zawierające CV oraz list motywacyjny należy przesyłać do 17 grudnia na adres: t.pulawski@onet.eu

Odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

Biuro zastrzega, że w procesie rekrutacji stażystów będzie respektować zasadę równości płci, przejawiającą się w równym udziale kobiet i mężczyzn w stażach studenckich. Szczegółowych informacji na temat staży europejskich udziela Tomasz Puławski. Telefon kontaktowy: 604 297 616.

W treści CV prosimy o umieszczenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.


Tomasz Puławski
asystent posła ds. staży

***

STAŻ EUROPEJSKI W ZAGRANICZNYCH BIURACH
JANUSZA ZEMKE - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


Janusz Zemke poseł do Parlamentu Europejskiego ogłasza nabór kandydatów na staże w biurach eurodeputowanego w Brukseli i Strasburgu.

O przyjęcie na staż mogą ubiegać się studenci, którzy:

Charakterystyka stażu:
Staż odbywać się będzie w biurze poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu oraz w jednej z komisji Parlamentu, w prace której zaangażowany jest poseł Janusz Zemke.

Są to: podkomisja bezpieczeństwa i obrony, podkomisja praw człowieka, komisja spraw zagranicznych oraz komisja transportu i turystyki.

Staż w Parlamencie Europejskim będzie trwał od 1 do 3 miesięcy. Za każdy miesiąc stażysta będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1000 EUR.

W okresie trwania stażu stażysta będzie zobowiązany do uczestnictwa w pracach biura poselskiego oraz udziału w pracach jednej z wyżej wymienionych komisji lub podkomisji Parlamentu Europejskiego.

Szczegółowe zasady odbywania stażu oraz obowiązki i zakres zadań wykonywanych przez stażystę są określone w Regulaminie Staży Studenckich oraz w Indywidualnym Planie Stażu Europejskiego.

Nabór:
Wnioski o przyjęcie na staż zawierające CV oraz list motywacyjny należy przesyłać do 17 grudnia na adres: t.pulawski@onet.eu

Odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

Biuro zastrzega, że w procesie rekrutacji stażystów będzie respektować zasadę równości płci, przejawiającą się w równym udziale kobiet i mężczyzn w stażach studenckich.

Szczegółowych informacji na temat staży europejskich udziela Tomasz Puławski. Telefon kontaktowy: 604 297 616.

W treści CV prosimy o umieszczenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.


Tomasz Puławski
asystent posła ds. staży

***