Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/6/740/rozmowy_kwalifikacyjne_z_.html

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stażystów

12 stycznia br. rozpoczął się drugi etap kolejnej już rekrutacji kandydatów do odbycia staży w biurach posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke.

Zakończony w grudniu 2010 r. nabór wniosków pokazał, że program staży europejskich ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ciągu niespełna 3 tygodni do bydgoskiego biura poselskiego wpłynęło blisko 100 aplikacji. Do drugiego etapu rekrutacji zostało zakwalifikowanych 35 osób, z którymi prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne. Pierwsza tura rozmów odbyła się już w Bydgoszczy. Kolejne spotkania ze studentami zaplanowano w przyszłym tygodniu. Odbędą się one teraz w Toruniu.

Wyniki rekrutacji będą znane pod koniec stycznia, a nowi stażyści swoje staże rozpoczną już w marcu br.

Tekst: Tomasz Puławski
Foto: Zbigniew Welenc

Bydgoszcz, 13 stycznia 2011 r.