Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/6/745/kolejne_spotkania_z_kandy.html

Kolejne spotkania z kandydatami na stażystów

Trwa drugi etap rekrutacji kandydatów do odbycia staży europejskich w biurach posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke.

Po spotkaniach ze studentami w Bydgoszczy, we wtorek,  18 stycznia br. odbyła się kolejna tura rozmów, tym razem w Toruniu.Przeważającą grupę wśród ubiegających się o staże stanowili studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To właśnie z tej kujawsko-pomorskiej uczelni zgłosiło się najwięcej osób, chcących odbyć staż u boku eurodeputowanego.

Drugi etap rekrutacji zakończy się wraz z końcem stycznia. Wówczas poznamy nazwiska osób, które zostaną zaproszone do współpracy w biurach posła Janusza Zemke. 

Tekst: Tomasz Puławski
Foto: Tomasz Kruszyński

Toruń, 19 stycznia 2011 r.