Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/6/851/bruksela_gosci_kolejnych_.html

Bruksela gości kolejnych stażystów

28 lutego br. w biurze poselskim w Brukseli staż rozpoczęli kolejni studenci z województwa kujawsko-pomorskiego – Stanisław Wegenke i Bartosz Dziepak.

Stanisław Wegenke (na fot. obok) jest studentem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z kolei Bartosz Dziepak studiuje finanse i bankowość na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Obaj stażyści zgodnie deklarują zainteresowanie gospodarką międzynarodową, handlem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, a swoją przyszłość wiążą z rozwijającą się gospodarką europejską.

Podczas stażu będą mieli okazję przyjrzeć się z bliska pracom i konsultacjom nad nowym budżetem Unii Europejskiej oraz poznać bliżej mechanizmy stanowienia prawa unijnego szczególnie w zakresie funkcjonowania wspólnego rynku.

Stanisław Wegenke i Bartosz Dziepak (na fot. z prawej) są pierwszymi stażystami, którzy będą mieli okazję uczestniczyć w obradach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Stażyści udadzą się do Francji na początku kwietnia, kiedy to rozpocznie się tygodniowe posiedzenie PE.

Ich staż zakończy się 8 kwietnia.

Tomasz Puławski
asystent posła Janusza Zemke

Bydgoszcz, 5 marca 2011 r.