Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/7/464/zakonczyl_sie_drugi_nabor.html

Zakończył się drugi nabór na staże europejskie

W minionym tygodniu zakończył się, trwający od końca kwietnia br., nabór kandydatów na stażystów w biurach posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke.

Ogłoszenie o naborze chętnych do odbycia stażu spotkało się z dużym zainteresowaniem studentów, czego wyrazem było blisko 150 zgłoszeń, które nadesłano do biura poselskiego.

W efekcie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych z wybranymi kandydatami wyłoniono grupę stażystów, którzy w nowym roku akademickim będą mieli okazję współpracować z posłem.

Pierwsi stażyści pojadą do Brukseli już 30 sierpnia. Z kolei w połowie września swoje staże rozpoczną studenci w krajowych biurach eurodeputowanego.

W sumie w I semestrze nowego roku akademickiego w programie staży europejskich Janusza Zemke weźmie udział 14 studentów, w tym do Brukseli pojedzie 8 osób.

Kolejny nabór chętnych do odbycia stażu odbędzie się na przełomie października i listopada br.

Tomasz Puławski
asystent posła ds. staży

Bydgoszcz, 22 czerwca 2010 r.