Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/7/522/pracowite_wakacje_w_bruks.html

Pracowite wakacje w Brukseli

Małgorzata Potęgowska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wygrała miesięczny staż w Brukseli.


 


Małgorzata Potęgowska, studentka trzeciego roku filologii angielskiej z językiem niemieckim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku ma już za sobą prawie wszystkie egzaminy. W czerwcu będzie bronić pracę dyplomową, pisaną pod okiem prof.dr hab. Ewy Waniek-Klimczak. Poświęciła ją nauczaniu dzieci języka angielskiego poprzez bajki. Co nie znaczy, ze myśli o podjęciu pracy w szkole. Małgosia chce studiować translatorykę, a to oznacza, że interesują ją tłumaczenia. - Chciałabym pracować z ludźmi na styku różnych kultur - mówi włocławianka. Realizując swoje plany korzysta z możliwości, jakie stwarzają studentom PWSZ, a także Unia Europejska.

Śledząc ogłoszenia o praktykach i stażach zagranicznych min. na stronie internetowej uczelnianego Biura Karier Małgorzata Potęgowska dowiedziała się , że Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke organizuje konkurs na staże europejskie dla studentów z województwa kujawsko - pomorskiego. Przystępując do konkursu musiała spełnić kilka warunków, m.in. osiągnąć za ostatni rok studiów średnią ocen minimum 4.0 oraz biegle posługiwać się językiem angielskim. Miała kilkunastu konkurentów ze wszystkich uczelni. Przeszła zwycięsko dwa etapy. Wygrała miesięczny staż w Brukseli!

Na pobyt w Brukseli otrzyma 1000 euro, będzie musiała z tych pieniędzy utrzymać się, wynająć mieszkanie. Prawdopodobnie będzie uczestniczyć w posiedzeniach jednej z komisji czy też podkomisji Parlamentu Europejskiego. Jej praca polegać będzie na przygotowywaniu sprawozdań z obrad.

Pobyt w Brukseli to jeden miesiąc wakacji. Drugi Małgosia zamierza spędzić pracując z dziećmi na koloniach - już zapisała się na kurs dla opiekunów grup kolonijnych w PWSZ. Potem chce pojechać na obóz językowy. Aby zarobić na kurs udzielała korepetycji z języka angielskiego. To będą pracowite, ale bardzo ciekawe wakacje!

(W "Gazecie Pomorskiej", Włocławek, 19 czerwca 2010 r., Renata Kudeł )