Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/8/137/kolejni_stazysci_w_biurac.html

Kolejni stażyści w biurach eurodeputowanego Janusza Zemke

Program staży europejskich w biurach eurodeputowanego Janusza Zemke rozkręca się na dobre. W poniedziałek, 11 stycznia br. staż w biurze poselskim w Brukseli rozpoczynają dwie studentki z województwa kujawsko-pomorskiego – Monika Lisius i Paulina Dybińska.

Ich staż u boku eurodeputowanego Janusza Zemke potrwa miesiąc. Obie stażystki są studentkami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.

Monika Lisius (fot. obok) studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka. Natomiast Paulina Dybińska (fot. poniżej) jest studentką V roku politologii na specjalizacji marketing polityczny i komunikacja medialna.

W Brukseli do głównych obowiązków stażystek będzie należało uczestnictwo w posiedzeniach komisji Parlamentu Europejskiego oraz przygotowywanie sprawozdań z pracy tych komisji.

Oprócz tego stażystki będą miały okazję poznać od kuchni zasady działania Parlamentu Europejskiego, grup politycznych oraz biur eurodeputowanych.

Przypomnijmy, iż na przełomie listopada
i grudnia ubiegłego roku w belgijskim biurze europosła pracował student Bydgoskiej Szkoły Wyższej Wojciech Cilińdź.

Program staży europejskich rozpoczyna się także w krajowych biurach posła Janusza Zemke.

Z początkiem stycznia staż w bydgoskim biurze rozpoczęła Alicja Myśluk (fot. obok). Alicja jest studentką ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jej staż w biurze poselskim potrwa 3 miesiące. W tym czasie stażystka będzie uczestniczyła
w pracach biura oraz w inicjatywach podejmowanych przez biuro posła Janusza Zemke w jego w okręgu wyborczym, czyli
w województwie kujawsko-pomorskim.

Tomasz Puławski
asystent posła Janusza Zemke

Bydgoszcz, 8 stycznia 2010 r.