Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/8/247/stazysci_po_wiedze_o_regi.html

Stażyści po wiedzę o regionie u źródeł

8 marca br. dwoje stażystów z biur krajowych posła J. Zemke: Alicja Myśluk z Bydgoszczy i Gracjan Rokoszewski z Torunia - wzięło udział w spotkaniu z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Spotkanie odbyło się w siedzibie urzędu. Gości podejmowali pracownicy dwóch departamentów: Planowania Strategicznego i Gospodarczego oraz Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.


W czasie wizyty studenci odbywający praktykę w biurach Posła Janusza Zemke mieli możliwość zapoznać się u źródeł z zadaniami i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w zakresie rozwoju regionalnego, rozwoju innowacji oraz wdrażania środków unijnych w województwie.

Tomasz Kruszyński

Toruń, 9 marca 2010 r.