Wydruk pochodzi ze strony: https://zemke.pl/aktualnosci/_news/1/1/4941/posel_interweniuje_ws_tec.html

Poseł interweniuje ws.Technikum Żeglugi Śródlądowej w Nakle

2.04.2019  Poseł Janusz Zemke wystąpił dziś pisemnie do ministrów infrastruktury oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z prośbą o udzielenie wsparcia dla Technikum Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie.

 

W listach do obu ministrów polskiego rządu, poseł Janusz Zemke informuje, jak wielkie znaczenie dla Europy ma obecnie zrównoważony transport, w tym rozwijanie jego dróg wodnych.

W ramach Komisji Transportu i Turystyki, w której pracuje Janusz Zemke w Parlamencie Europejskim, podejmowano wiele starań w tym kierunku, zwłaszcza służących kształceniu kadr.

Na to tło wpisuje się jedna z dwóch w Polsce szkół średnich, kształcących kadry dla tej dziedziny transportu - Technikum Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią.

W ciągu 12 lat istnienia szkoły opuściło ją 400 absolwentów. Technikum posiada ugruntowaną lokalnie, specjalistyczną kadrę nauczycieli, ale wymaga modernizacji bazy dydaktycznej i doposażenia w sprzęt naukowy. Na taki wydatek nie stać nakielskich władz samorządowych, stąd prośba posła do wspomnianych ministrów o pomoc finansową dla tej szkoły.

Pismo do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Pismo do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Odpowiedź Ministerstwa Gospodarki Morskiej nadeszła 24 kwietnia 2019 r. z propozycją zmiany struktury nadzoru i finansowania szkoły w drodze porozumienia ministerstwa z lokalnym samorządem.

Pismo z Ministerstwa Gospodarki Morskiej w odpowiedzi na prośbę posła

nim, 2 kwietnia 2019 r., aktualizacja 6 maja 2019 r.